Vild och bortskämd vilar på brett samarbete

Vild & Bortskämd logga

Samverkansprojektet Vild & Bortskämd har som målsättning ”en viltstam i balans”, detta genom att sprida kunskap om hur man kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt. Organisationerna i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen Skåne, SLU Alnarp, Jordägareförbundet Skåne-Blekinge, LRF, Högskolan Halmstad samt egenföretagare. Vi på Skånsk skogsstrategi blev nyfikna på var […]

Läs mer… from Vild och bortskämd vilar på brett samarbete

Storsatsning på ekforskning

Rödek, Quercus rubra

Skogforsk har nyligen startat ett stort projekt för svensk ekförädling på Ekebo i Skåne. Johan Kroon är projektledare och forskare på Skogforsk.   – Vid skogsodling av ek har hittills intresset koncentrerats till vanlig ek [Quercus robur]. Men det finns även två andra intressanta ekarter, nämligen bergek [Quercus petraea] och rödek [Quercus rubra].   Idag finns […]

Läs mer… from Storsatsning på ekforskning

Jämställdhetskonferens i november

Ann Marke Foto: Thomas Marke

Den 11 november är det dags för skoglig jämställdhetskonferens i Umeå! Skogslänet Västerbotten och Nolia AB står bakom, men konferensen är nationell och riktar sig till hela Skogssverige. Målgruppen är alla som på något sätt arbetar med eller är intresserade av jämställdhet i den skogliga sektorn och alla som borde vara det Årets konferens har […]

Läs mer… from Jämställdhetskonferens i november

Turism på annans mark

Kåsa Foto: MostPhotos

LRF har varit delaktiga i projektet ”Turism på annans mark” som lanserades i april i år. Resultatet är en handfast handledning för hur samverkan på bästa sätt kan ske mellan markägare och naturturistföretagare. Till handledningen är också sex avtal framtagna som utarbetats av en jurist. Detta för leder, lägerplatser, snöskoter, olika turismaktiviteter samt vägslitage. Jan […]

Läs mer… from Turism på annans mark

Ny studie om trädslag och kolbindning

Lärk Foto: MostPhotos

Beskogning av åkermark är ett sätt att binda kol och bidra till att begränsa ökningen av koldioxid i atmosfären. I en serie trädslagsförsök över landet, finansierade av Energimyndigheten, utvärderades effekterna av olika trädslag på kolbindningen i ett tidigt skede av omloppstiden. Den av Skogforsk nyligen presenterade studien gjordes för hybridasp, poppel, vårtbjörk, gran, lärk och […]

Läs mer… from Ny studie om trädslag och kolbindning

Malmö satsar på träbyggande

Träbygge Foto: MostPhotos

Som första kommun i Sverige har Malmö stad undertecknat ”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”. Målet på sikt är att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Som ett led i satsningen Lokal Färdplan Malmö 2030 pågår en klimatomställning i den lokala bygg- och anläggningssektorn. Södra är en del av […]

Läs mer… from Malmö satsar på träbyggande