Malmö satsar på träbyggande

Som första kommun i Sverige har Malmö stad undertecknat
”A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda”. Målet på sikt är att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Som ett led i satsningen Lokal Färdplan Malmö 2030 pågår en klimatomställning i den lokala bygg- och anläggningssektorn.

Södra är en del av processen och Urban Blomster på market and business development, vet mer om Lokal Färdplan Malmö 2030:
  – En ekonomisk förening har bildats och organisering av verksamheten igång. Fokus i de olika arbetgrupperna är att uppnå målen med halvering av CO2-belastningen till 2025, och ett klimatneutralt 2030.

  – Arbetsgrupperna är indelade i förhållande till de olika aktörerna i värdekedjan, allt från klimatneutrala markförsäljningar, kriterier för klimatpositiva byggnader, byggmaterial och byggplatser med mera.

HÄFTIG KRAFT
Lokal Färdplan Malmö 2030s startade med initiativ 2018 av Malmös förre Stadsbyggnadsdirektör, Christer Larsson, för att samla byggbranschens aktörer.
  – På den resan är det ett antal idoga personer, med stadsbyggnadsstrateg Josephine Nellerup i Malmö Stad i täten, som har samlat marknadens aktörer på ett framgångsrikt sätt. Vi på Södra ser det som ett mycket bra tillfälle att vara med att informera och påverka om träets möjligheter i det framtida byggandet.

  Josephine Nellerup är alltså Malmö stads länk till LFM30 och sitter i LFM30´s ledningsgrupp och deltar inom flera olika strategiområden.
  – Det är häftigt att se kraften i detta branschdrivna initiativ som det utvecklat sig till. Idag finns det 122 byggaktörer anslutna och det har börjat byggas upp ett kansli och anställts en koordinator, säger hon.
  – Alla aktörer arbetar med sin unika klimatomställning och ett antal arbetsgrupper jobbar aktivt inom färdplanens sex strategiområden. Exempel på gemensamt pågående arbete är på temana: upphandling, affärsmodeller, finansieringsincitament, markaffärer, klimatberäkning, uppföljning, kunskapshöjning kring cirkuläritet, material och konstruktion, klimatneutral förvaltning och byggarbetsplats.

Sex fokusområden för att nå målet på att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030.

HÅLLA I, HÅLLA OM OCH HÅLLA UT
Nellerup menar att det finns några tydliga hållpunkter för att Malmö ska kunna bli Sveriges klimatsmartaste stad:
  – Hålla i, hålla om och hålla ut. Att LFM30 35 byggherrar får fram sina klimatneutrala projekt som de frivilligt åtagit sig att byggstarta senast 2025 enligt LFM30. Det finns en stark drivkraft i branschen utifrån detta.

  I den här kontexten ser hon också ett ökat träbyggande som något positivt.

  – Det är klart att det är en viktig del i klimatomställningen. Inom arbetet med LFM30 så är det dock så att det viktiga är antal kg CO2 som minskar i Malmös geografi och vi behöver alla material, men rätta material, i rätt mängd, på rätt plats i rätt tid och till rätt pris.
  – Det finns ett antal byggprojekt med trästomme både byggda, under byggproduktion och under konstruktion i Malmö hos LFM30:s byggherrar.

  Blomster på Södra menar att det ser allt ljusare ut för en ökad byggnation i trä:
  – Jag kan bäst svara för det massiva träbyggandet. Det är låg vikt i förhållande till sin statik, 20 % av betong och har ett väldigt lågt CO2-avtryck, mer än halvering. Det är också kostnadseffektivt genom färre transporter, grundläggningen är enklare och installationerna är snabbare.

  Han avslutar:
  – Trenderna pekar också på en allt mer miljömedvetenhet och fortsatta klimatutmaningarna. Sedan ska det exempelvis till att regelverken förändras, liksom attityderna och med en bättre styrning från politiken.

Text: Åke Högman