Granbarkborren och Skåne

Granbarkborren är tyvärr den svenska skogsvärldens mest omskrivna insekt och Gunnar Isacsson på Skogsstyrelsen är experten som ständigt är i ropet. I en intervju för Skånsk skogsstrategi berättar han om vad vi i länet kan lära av exempelvis Tyskland och drabbade områden i Sverige, vilka proaktiva åtgärder man kan vidta och om han ibland inte tröttnar på insekten ifråga.

Hur har den skånska skogen hittills klarat sig vad gäller granbarkborreangrepp?
– Vi hade väldigt mycket angrepp efter stormarna på 00-talet. Denna gång har vi hittills kommit lindrigare undan eftersom torkan 2018 var värst i östra halvan av Götaland.

Vad kan vi i Skåne lära från exempelvis Tyskland och från angripna delar av Sverige?
– Att inte vänta för många år till slutavverkning av gran. Att inte gallra när granbeståndet hunnit bli högre än 20 meter. Sprid riskerna genom att odla fler trädslag och odla på fler sätt, exempelvis blandbestånd, hyggesfria metoder, gallringsfri intensivodling. Förbättra ståndortsanpassningen. Anpassa viltstammarna så att det går att odla rätt trädslag på rätt plats. Tänk på klimatförändringarna vid föryngring. De träd som planteras nu ska klara klimatförändringarna ända fram till slutavverkningsåret. Var försiktig med torkkänsliga trädslag som vanlig gran och sitkagran.

Hur ser prognosen ut för Skånes del framöver?

– Under 2019 såg det ganska bra ut och grundvattnet fylldes på, men läget kan snabbt försämras om vårens torka håller i sig. Nu i slutet av april har vi tillräckligt varmt för att granbarkborren ska kunna angripa vindfällen i soliga lägen och soliga skogsbryn. Detta gäller särskilt i nya bryn där 2019 års barkborredödade träd avverkats under vintern. Avkommorna till dessa tidiga angrepp kommer att kunna göra nya angrepp från midsommar och långt ut på sensommaren. Blir det en regnig ”normalsommar” blir det nog mindre skador än 2019, men skulle det bli en ny torrsommar som 2018 kan det bli rätt mycket värre igen.

Vilken är den vanligaste frågan du får om granbarkborren?
– Det är nog just frågan om hur det kommer att bli i sommar och de närmaste åren. Men det är omöjligt att veta. Granbarkborrens population styrs framförallt av tillgången på lämpligt yngelmaterial. Normalt handlar detta mest om tillgången på färska granvindfällen, men om det är så torrt och varmt som det var 2018 (och 2006 och 2002-2003…) så blir varenda medelålders – äldre gran så stressad att den blir lämpligt yngelmaterial. Det är en stor skillnad om barkborrarna i Skåne ”bara” har några tusen kubikmeter stormfälld gran eller hela förrådet på ca 20 miljoner kubikmeter stående levande lagom grov gran till förfogande.

Vilka är de bästa proaktiva åtgärder som man kan vidta för att förhindra angrepp?
– Upparbeta färska granvindfällen. Slutavverka granbestånd som börjat få skador. Gå över skogen och leta efter nyangripna granar i mitten av maj sedan var 4:e-5:e vecka ända tills dagstemperaturen inte längre går över 18 grader (någon gång i september). Fäll och barka eller transportera bort angripna granar. Kolla på www.skogsstyrelsen.se/granbarkborre när det har varit svärmningstoppar och på riskindex-kartan för granbarkborre. Kolla särskilt dina granbestånd som har hög – mycket hög risk för barkborreangrepp enligt kartan.

Du anses vara en Sveriges största experter på området, tröttnar du aldrig på insekten ifråga?
– Jo, ibland.

Till vänster barkborrar Foto: MostPhotos. Till höger Gunnar Isacsson Foto: Åke Sjöström.

Text: Åke Högman