Nytt projekt i Hässleholm: AI kollar skogen

Skogsstyrelsen i Hässleholm är i full gång med ett projekt som går ut på att få AI, artificiell intelligens, att upptäcka skador på skogen. Vi ställde några frågor till Halil Radogoshi som är systemutvecklare på IT-enheten. I vilken fas befinner sig projektet i för närvarande? – Just nu är vi i slutfasen där vi testar våra […]

Läs mer

Lönsam lövskog

Foto: Most Photos

Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk har låtit producera filmen ”Lönsam lövskog och vägen dit”. Den vänder sig till skogsägare, tjänstemän entreprenörer och intresserad allmänhet. Så har du 27 minuter över är detta en filmpärla om något. Lövskogen är inte bara naturvård och brännved. Den är också en resurs som rätt skött kan ge goda inkomster. […]

Läs mer

Lampor i halländsk skog

Till följd av ett stort europeiskt forskningsprojekt är nu lampor upphängda i den halländska skogen. En som vet mer är Jörg Brunet, professor vid SLU i Alnarp. Vilket är syftet med ”Hallandsprojektet”? – Syftet är att undersöka hur tillväxten/frösättningen av och konkurrensförhållandena mellan olika fältskiktsarter ändras när klimatet blir varmare. Därför har vi ljus- och […]

Läs mer