Nytt projekt i Hässleholm: AI kollar skogen

Skogsstyrelsen i Hässleholm är i full gång med ett projekt som går ut på att få AI, artificiell intelligens, att upptäcka skador på skogen. Vi ställde några frågor till Halil Radogoshi som är systemutvecklare på IT-enheten.

I vilken fas befinner sig projektet i för närvarande?

– Just nu är vi i slutfasen där vi testar våra AI modeller för att kvalitetssäkra att de levererar enligt de krav vi har ställt i början av projektet. Vi förväntar oss att kunna dela data, AI-modeller samt en applikation i början av maj 2020.

Hur startade det?

– Det startade med att vår expert om skogsskador, Gunnar Isacsson, frågade mig om jag kunde med hjälp av GIS, geografiska informationssystem, analysera drönarbilder från lärksskog. När jag tittade på bilderna och blev lite mer införstådd med processen insåg jag att det kanske gick att ta fram en AI-modell som kan utföra uppgiften. Vi bestämde oss för att testa det tillsammans med tre andra partners, Microsoft Sverige, B3 Consulting Group och Jakova Innovation Center. Vi sökte bidrag från Microsofts ”AI for Earth-programmet” och blev beviljade stöd som första projekt i Sverige.

Hur har processen sett ut?

– Vi använde en process som heter ”Datafabrik-modellen”. Vi bearbetade våra drönarbilder så att de blev anpassade i format och storlek. Sedan utförde vi 80 000 markeringar (dubbelt så mycket som planterat) på lärkträd och noterade skadenivån. Vi använde dessa data för att ”träna” våra AI-modeller och till sist så skapade vi en applikation så att användare kan själva testa och använda modellen.

Hur har det gått?

– Bra! Vi har utvecklat AI-modellerna som planerat och siktar alltså på att göra dem tillgängliga i början av maj.

Hur ser fortsättningen ut?

– Vi kommer nu att börja testa samma tillvägagångssätt på almsjuka träd på Gotland. Samtidigt kommer vi att också att titta närmre på hur vi kan använda samma princip för granbarkborre. 

Se filmen om AI och skogsskador:

Text: Åke Högman