Lönsam lövskog

Det svenska skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk har låtit producera filmen ”Lönsam lövskog och vägen dit”. Den vänder sig till skogsägare, tjänstemän entreprenörer och intresserad allmänhet.

Så har du 27 minuter över är detta en filmpärla om något.

Lövskogen är inte bara naturvård och brännved. Den är också en resurs som rätt skött kan ge goda inkomster. I filmen möter vi skogsägare som satsar på ek, björk och hybridasp, köpare som efterfrågar lövvirke, forskare som ger råd och entreprenörer som utför jobbet i skogen.

Foto: MostPhotos