Sätt att öka kolsänkan

Med åtgärder i skogen går det att öka kolsänkan med mellan 2 och 10 miljoner ton koldioxid per år. Det visar en analys som Skogsstyrelsen gjort över hur enskilda åtgärder påverkar nettoupptaget i skogen, till exempel minskad avverkning, höjd lägsta tillåtna ålder för att avverka, minskade betesskador från älg och annat vilt eller ökad kvävegödsling. […]

Läs mer… from Sätt att öka kolsänkan

Skogens värden – ett nytt och unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens potential

Pressmeddelande Den skånska skogen täcker 38 % procent av Skånes yta, mer än vad de flesta tror. Skånes skog är viktig ur många synpunkter, miljö, rekreation, produktion och innovation. Dess roll blir också allt viktigare i relation till klimatfrågan. Den skånska skogen är dessutom unik i Sverige genom den rika förekomsten av lövträd. Nu har […]

Läs mer… from Skogens värden – ett nytt och unikt samarbete för att utveckla den skånska skogens potential

Höstens Save the Dates

Skånsk skogsstrategis logga

Vi är tillbaks från sommaruppehållet och rivstartar inför hösten genom att tipsa om ett par viktiga datum. Passa på att redan nu kryssa för dem i din kalender. 18 oktober Skånsk skogsstrategis årliga konferens hålls den 18 oktober (kl 9-15) i Breanäs vi Immeln, https://www.breanashotell.se/ Landshövdingen Anneli Hultén inledningstalar, moderator Sara Hommen kommer att hålla i […]

Läs mer… from Höstens Save the Dates