Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Skogsstyrelsens logga

Källa: Skogsstyrelsen 16 december 2021 Statistiken visar att antal sysselsatta i skogsbruket var nästan oförändrat mellan 2019 och 2020. Även antalet anmälda arbetsolyckor i skogsbruket låg på samma nivå mellan de två åren. Den nya statistiken inkluderar skattningar om antal sysselsatta, anställda och antal personer inom olika inkomstklasser. Skattningarna är baserade speciella bearbetningar som gjorts […]

Läs mer… from Ny statistik om sysselsättning och arbetsskador i skogsbruket

Jul med Joakim

Julgran

Med all respekt för tall, björk, bok, asp och alm; i december finns i stort sett endast träd att tala om. Julgranen. Oftast mer påklädd (vissa menar utklädd) än sina släktingar rödgranen och kungs- och silvergran, skiljer den även ut sig genom att ofta påträffas inomhus i stugvärmen.   En sådan märkvärdighet kräver sin man. […]

Läs mer… from Jul med Joakim

Första regionala samordningsmötet

Jerker Bergdahl Foto Yaman Albobol

I början av december bjöd den regionala samordnaren på Skogsstyrelsen, Jerker Bergdahl, in till ett samordningsmöte för projektledare för skogsprogrammet i syd.   Närvarade gjorde för Skånes räkning Åke Högman, från Blekinge Jonas Kromnow, Åsa Johansson och Johan Harrysson, från Småland Magnus Hellgren och från Östergötland Catarina Marklund.   – Det här var det första […]

Läs mer… from Första regionala samordningsmötet

Påbörjad studie i ekföryngring

I september startade Nora Sophie Pohl en studie om naturlig ekföryngring vid SLU i Alnarp och med Magnus Löf som handledare. Nora Sophie Pohl skrev sin masters vid schweiziska federala institutet för skogs-, snö- och landskapsforskning (WSL) i Zürich, Schweiz. Hon tog en kandidatexamen i ekosystemförvaltning 2017 och en magisterexamen i skogsvetenskap och skogsekologi med […]

Läs mer… from Påbörjad studie i ekföryngring

Allemansappen förstärker naturupplevelsen

Kollage vinst i hackaton för NewSeed

NewSeed med säte i Lund och i Alnarp är ett konsultbolag för webbsidetjänster och apputveckling. Som ett led i att förvalta och utveckla sin kompetens deltar man i olika hackaton.   Så också i årets Hack for Sweden, en årligen återkommande innovationstävling som arrangeras av digitaliseringsmyndigheten DIGG. Bland fyra finalister vann Newseed under namnet ”Nivå […]

Läs mer… from Allemansappen förstärker naturupplevelsen