Första regionala samordningsmötet

I början av december bjöd den regionala samordnaren på Skogsstyrelsen, Jerker Bergdahl, in till ett samordningsmöte för projektledare för skogsprogrammet i syd.

  Närvarade gjorde för Skånes räkning Åke Högman, från Blekinge Jonas Kromnow, Åsa Johansson och Johan Harrysson, från Småland Magnus Hellgren och från Östergötland Catarina Marklund.

  – Det här var det första samordningsmötet för skogsprogrammet i syd med det övergripande syftet ge de olika länen en större och vidare utblick. Samt att låta sig inspireras av varandras arbete och processer inom ramen för de regionala programmen, säger Jerker.

Jerker Bergdahl Foto Yaman Albobol

– Dessutom öppnar det här upp för möjligheter för länen att samarbeta, något som exempelvis Skåne redan har börjat göra med både Halland och Blekinge. Något som såklart också är en styrka utifrån att alla har delvis liknande geografiska förutsättningar.

    Så de olika länens representanter informerade varandra om var de befann sig i sina processer och vilka ambitioner man hade inför 2022.

  – Man har självklart kommit olika långt, Småland var ju till exempel tidigt igång med sitt strategiarbete, följda av Skåne. Här finns en erfarenhet och tankar som man gärna delar med sig av.

  En fråga som lyftes av Magnus Hellgren från Småland är den om jämställdhet inom skogsnäringen.

  – Det krävs engagemang från ledningshåll om det ska bli ett arbete som får effekt och då behöver vi titta på hela Götaland, sa Magnus.

  Skåne och Halland har genomfört ett jämställdhetswebbinarium. Jämställdhet finns med i Blekinges strategi i nära samarbete med nätverket Grenverket Östergötland har jämställdhetsfrågorna på sin agenda och avser att kontinuerligt fortsätta med det arbetet.

  Avslutningsvis gjordes en utvärdering av dagens möte som enbart utföll positivt.

  – Det här kommer vi absolut att fortsätta med, vi har redan bokat in et nytt möte i februari, säger Jerker.

Text: Åke Högman