Häng med Therese ut

Therese Rosenkvist. Foto: Kajsa Ljungberg

Therese Rosenkvist arbetar som arbetsterapeut i Sjöbo kommun. I höstas fick hon pris som Årets Arbetsterapeut av Sveriges Arbetsterapeuter för ditt arbete med projektet ”Häng med oss ut”. Grattis! Hur kändes det?– Det var helt fantastiskt! En bekräftelse på att allt det arbete som jag lagt ner utifrån min roll som arbetsterapeut värderas så positivt. Jag […]

Läs mer… from Häng med Therese ut

Ny rapport om gamla lämningar

Mossa på stenmur Foto: MostPhotis

Projektet Skog och historia har medfört att mer än 14 500 forn- och kulturlämningar nu är kända och dokumenterade i den skånska skogen. Det är ett resultat från en mångårig inventering av ungefär 15 procent av skogen i Skåne. Inventeringen som varit ett arbetsmarknadsprojekt i samarbete mellan Regionmuseet, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen summeras i rapporten […]

Läs mer… from Ny rapport om gamla lämningar

Landshövdingen om Friluftslivets år

Nu startar Friluftslivets år och Skånes landshövding Anneli Hulthén är laddad. Hon kommer bland annat att dra igång ”landshövdingestafetten” och även leda ett antal frukostseminarier på temat friluftsliv. Vilka förväntningar har du för Skånes del på Friluftslivets år?– Förväntningarna är att vi ska få ännu fler människor att röra på sig, i naturen och i […]

Läs mer… from Landshövdingen om Friluftslivets år

Fras-forskning om röjning

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen.

Mostarin Ara är doktorand vid SLU. Hennes forskning inom ramen för FRAS* handlar om röjning av den svenska skogen. När startade du projektet?– I januari 2018. Min bakgrund inom skogsbruk och vilja till att utbilda mig i skogsskötsel ledde fram till att studera röjning. Du har studerat alternativa metoder för planteringsförband, det vanligaste är att […]

Läs mer… from Fras-forskning om röjning

Skå­ne i topp och Got­land i bot­ten när Sve­fa sam­man­fat­tar skogs­fas­tig­hets­pri­ser­nas ut­veck­ling 2020

Ny statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den positiva prisutvecklingen för skogsfastigheter har fortsatt även under 2020. Skåne är det län som kan uppvisa störst ökning, 8,2 procent jämfört med föregående år medan priserna på Gotland är oförändrade. Sett ur ett tre års perspektiv är det Halland som har den största ökningen. […]

Läs mer… from Skå­ne i topp och Got­land i bot­ten när Sve­fa sam­man­fat­tar skogs­fas­tig­hets­pri­ser­nas ut­veck­ling 2020

Främjar friluftslivets år

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige. Under Friluftslivets År kommer man att på olika sätt bidra till att göra friluftslivet ännu mer relevant. Karolina Perngården är verksamhetsutvecklare i Skåne sedan sex år tillbaks och drivs av ett starkt engagemang för att friluftslivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Du […]

Läs mer… from Främjar friluftslivets år

Broar för framtiden

Arbetslaget, från vänster: Andit, Mohammed, Yaser, Mohammed Ali, Joakim, Suliman

Naturnära jobb är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som ger nyanlända och arbetslösa möjlighet till arbete i skog och på landsbygd. Vi kollade in ett framgångsrikt brobygge för cyklar och träffade arbetslaget bakom, tillsammans med gruppledaren Caroline Andersson från Skogsstyrelsen. Vi träffas vid Idrottsplatsen i Genarp. Caroline Andersson på Skogsstyrelsen har med sig det sex man starka […]

Läs mer… from Broar för framtiden