Broar för framtiden

Naturnära jobb är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som ger nyanlända och arbetslösa möjlighet till arbete i skog och på landsbygd. Vi kollade in ett framgångsrikt brobygge för cyklar och träffade arbetslaget bakom, tillsammans med gruppledaren Caroline Andersson från Skogsstyrelsen.

Vi träffas vid Idrottsplatsen i Genarp. Caroline Andersson på Skogsstyrelsen har med sig det sex man starka arbetslaget för Svedala-Skurup. Sedan avmarsch till den plats inne i skogen där arbetslaget har uppfört två broar, att utnyttja för mountainbike-cyklister i synnerhet och andra i allmänhet.
Caroline som är arbetsledare säger:
– Processen har varit ganska lång. Vi startade redan 2018 men sedan inkom en protest till Arbetsmiljöverket, mountainbikecyklingen är inte uppskattad av alla i området, så avstannade det. Det är ju många intressen som ska samsas i naturen.
– När de väl kom ut och besiktigade så avskrev de ärendet omedelbart och då kunde vi fortsätta.

Projektet med de två cykelbroarna i skogen utanför Genarp ingår i satsningen på naturnära jobb. Satsningen har funnits som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i ca 60 år och är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. I den nuvarande Naturnära jobb-satsningen bistår Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och SGU samtidigt som man internt på Skogsstyrelsen hjälper till med skötsel av skyddade områden som bildats av Skogsstyrelsen.
Therese Ludwig på Skogsstyrelsen är gruppchef för Naturnära jobb i Skåne och Blekinge:
– Naturnära Jobb är ett formellt namn på en satsning som tillkom 2018-2020 men på grund av politiska beslut så lades satsningen ned redan efter ett år.
Satsningen återupptogs under 2020 med anledning av corona. De 48 platserna för naturnära jobb i Skåne är nu fyllda.
Hon berättar att de som antagits börjar med en grundlig utbildningsperiod.
– De flesta har begränsat med kunskap på området och vi har inte heller några prestationskrav, utan utgår från varje individs kapacitet och förmåga.
– De projektanställda består till en tredjedel av nyanlända och resten är långtidsarbetslösa och de har sökt sig till den gröna näringen. Inom Naturnära Jobb är det tolv månaders anställningstid men det kan i vissa fall bli en förlängning med ett år.

Arbetslaget, från vänster: Andit, Mohammed, Yaser, Mohammed Ali, Joakim, Suliman
Arbetslaget, från vänster: Andit, Mohammed, Yaser, Mohammed Ali, Joakim, Suliman

Tillbaks i skogen så är vi nu framme vid de båda broarna, den ena sju och en halv meter lång, den andra elva och en halv. De vilar på järnbalkar och är starka nog att bära en bandvagn, har en överbyggnad av betong och trä och med en ledstång på ena sidan.
Caroline säger med ett leende:
– Ja det har blivit gediget gjort, det konstaterade även Länsstyrelsen när de var här och inspekterade.
Balkarna har den lokala cykelklubben hjälpt till att fixa och transporten till plasten bistod närliggande Häckeberga säteri med
– De kom med en skotare och lyckades tråckla sig igenom skogen med balkarna, säger Joakim Sjöstrand, en av medlemmarna i arbetslaget och som även är lagbas.

Med sina tidigare erfarenheter från byggbranschen har han även varit behjälplig med beräkningar för exempelvis balkarnas placering.
– Just det här brobygget var för övrigt första samarbetsövningen för den här gruppen, det har gått mycket bra, säger han.
De andra i laget, Mohammad Alshlash, Yaser Mayazi, Mohammad Ali Rezqei, Andit Welday och Sulima Zaurbekov, nickar alla instämmande på frågan om de tycker att arbetet har gått bra.
– Goda kolleger och kamrater och bra arbetsledare, säger Yaser. Jag trivs verkligen med det här jobbet.
Efter det här korta återbesöket vid broarna denna morgon ska arbetslaget vidare till Övedskloster.
– De är för närvarande igång med skötsel av kyrkoallén där, berättar Caroline.

Dags alltså att gå tillbaks till Idrottsplatsen och parkeringen. Under promenaden berättar Caroline att under de fyra år hon arbetat för Skogsstyrelsen uteslutande varit sysselsatt med med naturnära jobb.
– Det är roligt också för att det bjuder på väldigt varierande arbetsuppgifter, både för mig och för arbetslagen. Utmaningarna är såklart att de som söker sig hit har olika erfarenheter och även språket kan innebära vissa hinder. Fast det går alltid förvånansvärt bra att komma vidare och uppnå goda och konkreta resultat.
Framme vid bilarna säger Caroline.
– Jag gick in på cykellklubbens FB-sida och fann massor med uppskattande kommentarer, sånt är kul.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.

Miljö – Insats M4: Sprid goda exempel på genomförda miljövårdsåtgärder till en bred publik.

Produktion – Insats P6: Öka attraktiviteten och stärk kompetensförsörjningen i skogsnäringen.