Vinnar-app mot granbarkborren

En lättbegriplig app för markägaren i kampen mot granbarkborren vann årets Hack for Sweden 365. Såväl Bengt Djuvfeldt, representant för Skogsstyrelsen, som Mattis Hallén från det segrande laget är självklart nöjda med utfallet.

I december avgjordes årets Hack for Sweden 365. Segrade gjorde lag Mellerud PK från Lunds Tekniska högskola med en app i kampen mot granbarkborren.
  Mattis Hallén i det segrande laget:
  – Det kändes helt otroligt. Vi var väldigt engagerade i tävlingen och trodde på vår idé, så det kändes skönt att få bekräftat att andra såg en potential i oss.

 Hack for Sweden är ett offentligt initiativ för att inspirera och visa värdet av öppna data som under åren skapat värdefulla kopplingar mellan olika aktörer i Sveriges innovationssystem. I mars 2020 tog DIGG – Myndigheten för digital förvaltning – över regeringsuppdraget. Syftet är att utveckla hackatonet för att ”främja öppen och datadriven innovation som en integrerad del av den offentliga verksamheten.”

Från vänster: Lag Mellerud PK: Jonas Berg, Marcus Patricks, Edward Sjöblom, Mattis Hallén och Johan Sundström
Från vänster: Lag Mellerud PK: Jonas Berg, Marcus Patricks, Edward Sjöblom, Mattis Hallén och Johan Sundström

  Rymddatalabbet hos Rymdstyrelsen och Nationellt skogsdatalabb som drivs av Skogsstyrelsen tillsammans med SLU gick ihop för höstens tävling och enades kring en utmaning.
  Bengt Djuvfeldt är projektledare för Nationellt skogsdatalabb och koordinator för Skogsstyrelsens medverkan i Hack for Sweden.
  – Den röda tråden mellan de två labben är satellitdata. Data från satelliten Sentinel-2 är förutsättningen för den förändringsanalys som utvecklats hos Skogsstyrelsen med stöd från Nationellt skogsdatalabb.

  – Förändringsanalysen gör det möjligt att se förändringar i skogens vegetation, vilket kan indikera att det skett angrepp av granbarkborre i den egna skogen. Nationellt skogsdatalabb och Rymddatalabbet samverkar för att Sverige ska ha lätt åtkomliga satellitdata.

  Hur såg beskrivningen ut för tävlingsutmaningen?
  – Att föreslå en lösning där förändringsanalysen görs tillgänglig till den enskilda markägaren på ett lättbegripligt sätt. Det gäller att hjälpa markägaren att vara aktiv och agera snabbt vid angrepp av granbarkborre.

  Åtta lag deltog i årets tävling och tre tog sig till final.
  Mattis:
  – Konkurrensen var vass vilket gjorde det extra kul att vinna. Just tävlingsuppgiften tyckte vi hade ett spännande och intressant tema. Det var en ganska öppen problemformulering eftersom det inte finns några självklara lösningar på barkborreproblemet.

  – Men allra mest så kändes det som att vi arbetade med något viktigt. Med tanke på hur mycket virke som går förlorat varje år på grund av barkborrarna så var det lätt att bli engagerad i uppgiften att stoppa dem.

  Vilka var era framgångsfaktorer för att nå förstaplatsen?
– Jag tror att kontakten med skogsägare och industri var helt avgörande för att vi skulle komma så långt som vi gjorde. Vi lade verkligen ner mycket jobb på intervjuer för att dels förstå problemet, dels förstå var behovet av vår typ av lösning finns. Vi är ganska gröna på området så varje sekund vi fick ut i samtalstid var guld värd.

  Bengt:
  – Det som fällde avgörandet till Mellerud PK:s fördel var ett tydligt fokus på att få den passive markägaren att bli mer aktiv. Lösningen, i form av en app, är enkel och intuitiv att använda.

  Hur kommer man då från Skogsstyrelsens håll att följa upp resultatet av tävlingen?
  – Vi medverkar i att förmedla kontakter mellan det vinnande laget och tänkbara partners. Vi finns också som stöd till laget när det gäller frågor om de data och tjänster hos oss som laget använder.

  Mattis tycker att man efter vinsten har haft ett mycket gott stöd från DIGG, Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen för att realisera idén.
  – De har bidragit med värdefull guidning inom industri, teknik och media. Nu har vi kontakt med företag och andra intressenter för att kartlägga våra utvecklingsmöjligheter. Det är en spännande process och målet är att snart få ut en produkt som kan hjälpa skogsägare att få bukt med barkborrarna.

  En sista fråga, Mellerud PK, var kommer namnet ifrån?
  – Det står för Mellerud programmeringsklubb. Vi har egentligen ingen geografisk anknytning till Mellerud, men tycker det verkar som ett trevligt ställe.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Innovation
Insats I1: Öka kvaliteten och effektiviteten på produktions- och arbetssätt
Aktiviteter: D. Arbeta för att det skånska innovationssystemet stödjer skogorienterade tekniska och digitala innovationer.

Insats I5: Höja förändrings- och innovationsförmågan för skogens samtliga aktörer.
Aktiviteter: A. Facilitera bättre uppföljningar och utvärderingar av projekt, forskning och försök relaterade till skog, skogsskötsel och skogsmark gjorda i Skåne. Ett mera aktivt lärande!