Länsstyrelsen i en aktiv friluftsroll

Under Friluftslivets år har Länsstyrelsen en central roll som drivande inspiratör för kommuner, ekologer, markägare med flera. Malin Andersson är friluftssamordnare på Länstyrelsen Skåne och ser bland annat hur arrangemanget kan bidra till vidgade samarbeten för ett ökat friluftsliv.

Malin Andersson är friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne. Hon ligger just nu i startblocken för det kommande Friluftslivets År 2021.
  – Vi har varit aktiva under hösten med att lyfta Friluftslivets År, mot kommuner, ekologer, markägare. Även Region Skåne och Tourism i Skåne är såklart involverat med sin specialistkompetens vad gäller cykel- och vandringsleder. Givetvis också Stiftelsen Skånska Landskap.
  – Om man ser till Länsstyrelsens roll, och något som ingår i mitt uppdrag, så är det att inspirera andra aktörer på regional nivå till att delta på de sätt som passar dem.

  Allt för att bidra till det övergripande syftet, att öka medvetenheten om friluftslivets värden.
  – Inte minst att nå de som är ovana att hitta ut i naturen. Här kommer vi jobba på att specifikt lyfta fram att det billiga och roliga friluftslivet många gånger finns runt knuten, det är tätortsnära. Samt att man inte behöver köpa en dyr utrustning utan att det räcker att man är klädd så att man håller sig varm och har på sig ett par schyssta gymnastikskor. Här är till exempel skolor en självklar målgrupp.

  En fråga som naturligt hakar in i kommande aktiviteter och kommunikation är allemansrätten.
  – Hur man förväntas bete sig i naturen ligger givetvis med som en grundförutsättning, det vill säga hur man agerar på plats, att man förstår vilka områden som kräver vad, att man visar vederbörlig hänsyn till natur, markägare och andra besökare. Allemansvett helt enkelt.

  Mycket fokus ligger nu på invigningsveckan 18-24 januari, företrädesvis en digital sådan i dessa tider.
  – Varje månad under 2021 kommer ha sitt tema och i exempelvis februari sätter vi ljuset på just allemansrätten.

  Malin menar avslutningsvis att en viktig nyckel för ett framgångsrikt friluftsår är samarbete i de här frågorna.
  – Friluftslivets år är en bra möjlighet att bredda sina samarbetsytor. Det gäller kommuner, föreningar och andra verksamheter. Att samarbeta är ett roligt sätt att nå längre med en i grunden väldigt roligt och viktigt utmaning, att få fler att upptäcka och vistas i naturen. Mycket av ett sådant arbete görs ju redan på olika håll, men Friluftslivets år kan ge en extra skjuts till de egna ansträngningarna.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Rekreation
Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*