Regionen laddar för Friluftslivets år

Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne. Där arbetar man med utvecklingsfrågor kopplat till bland annat folkhälsa. Inför Friluftslivets år förbereder man sig för specifika kommunikationsinsatser knutna till de teman som finns uppsatta för varje månad och siktar även på att genomföra en del evenemang.

2021 är det Friluftslivets år, hur är/kommer Region Skåne vara involverat?
– Det är underbart att friluftslivets frågor lyfts upp samtidigt i hela Sverige. Genom att Region Skåne är huvudman för både Skåneleden och de två nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden så är detta ämnesområde ständigt närvarande hos oss och i vår kommunikation. Tack vare Friluftslivets år kommer en stor del av kommunikationen att genomsyras av de teman som finns uppsatta för varje månad.

Samarbetar ni med någon i frågan?
– Vi har ett väl fungerande samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap och Länsstyrelsen i Skåne. Just när det gäller Friluftslivets år så samordnar vi planerade aktiviteter och för ett brett och intressant utbud av friluftsaktiviteter för skåningarna.

Hur kommer allmänheten att märka ert engagemang under året?
– Dels kommer det att synas genom specifika kommunikationsinsatser och uppmaningar på våra hemsidor och i sociala mediakanaler, och förhoppningsvis kan vi även genomföra en del evenemang, sedan kommer en del även att synas på den nationella arenan genom projektsidan luftenarfri.se

Varför är en sådan här satsning viktig?
– För att friluftslivet är så viktigt för alla och en var, en fantastisk möjlighet och en rättighet, men som samtidigt för vissa åtaganden med sig. Det är nämligen inte lika givet för alla vad till exempel Allemansrätten innebär. Sedan finns det förstås en dröm och en önskan om att varje enskild individ ska få upptäcka vad naturen och friluftslivet kan betyda för psykiskt och fysiskt välmående.

Vilka möjligheter skapar satsningen?
– Gemensamma och breda satsningar är alltid intressant och att lyfta denna viktiga fråga om friluftsliv upp i ljuset på ett engagerande sätt är en stor möjlighet i sig.  

Finns det utmaningar?
– En ambition som också är en utmaning är att nå de personer som behöver friluftslivet allra mest, de som idag står långt ifrån att idka friluftsliv, de som är något av nybörjare och lite naturovana av olika anledningar.   

Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne.
Jens Sörvik är tillförordnad chef för miljöenheten på regional utveckling, Region Skåne.

Hur ser du på just allemansrättens roll i en sådan här satsning?
– Den är grundpelaren i allt som vi jobbar med när det gäller vandrings- och cykelleder i Skåne. Allemansrätten är unik och något vi måste värna om, informera om och behandla med den respekt som den och naturen förtjänar, så att kommande generation får samma möjligheter att få fantastiska naturupplevelser likt det vi kan få idag.

Idkar du själv friluftsliv?
– Absolut, dels är jag aktiv orienterare, dels tycker jag mycket om att vara ute och gå i skogen.

Någon favoritplats som du vill tipsa om?
– För orientering så är ju strandskogarna söder om Åhus mina favoritplatser. Även de stora bokskogarna runt Brösarp.  Dessa platser är ju också väldigt trevliga att vandra i. Jag bor i Dalby och tycker ju också att skogarna i Romeleåsen- och sjölandskapet är jättefina, till exempel att vandra slingan runt Häckebergasjön.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi som kopplar an till artikeln:
Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
C. Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv. *
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.

E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*