Nedräkning mot Friluftslivets år

Snart inleds Friluftslivets år under namnet ”Luften är fri”. En gedigen satsning under hela 2021 som är initierat av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket och inspirerat av Norges Friluftslivets år som genomfördes 2015. Sanna Ameln är kommunikatör på Svenskt friluftsliv och har nu bråda dagar inför premiären.

Berätta, vad är den ledande tanken med Friluftslivets år?
– Tanken med friluftslivets år är att få fler att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Tanken är också att öka samverkan mellan friluftsorganisationer.

Hur ser målgruppen ut?
– Ovana friluftsutövare finns i alla samhällsgrupper, men projektet har riktat in sig på personer inom tre grupper; skolbarn i åk 4-6, personer med utländsk bakgrund och beslutsfattare.

Satsningen under 2021 har namnet ”Luften är fri”, vad står det för?
– Namnet Luften är fri valde vi för att göra projektet lite mer uppseendeväckande och långsiktigt. Även om projektet avslutas efter nästa år hoppas vi att mycket av det arbete som gjorts får leva kvar.

Sanna Ameln är kommunikatör på Svenskt friluftsliv

Hur kommer allmänheten att märka ”Luften är fri” under året?
– Förhoppningsvis kommer ingen missa att friluftslivet lyfts extra under nästa år, med ett stort utbud av aktiviteter som man kan delta på, information om vår fantastiska natur och lite nya tankar kring friluftsliv.

Ni skriver i ett sammanhang: ”Förhoppningen är att friluftslivets år ska ha minst 150 samarbetspartners inom olika delar av samhället, ideella organisationer, kommuner, markägarorganisationer, kommersiella aktörer, universitet och myndigheter.” Rätt mycket att hålla reda på, hur långt har ni kommit?
– I nuläget har vi direktkontakt med ett 60-tal olika organisationer, men vi märker att projektets arbete ger ringar på vattnet – precis som vi vill att det ska vara. Samverkan regionalt och lokalt har ökat under förberedelserna och det känns superkul!

Vad ser du för utmaningar med projektet?
– En utmaning är att fånga upp alla goda idéer och initiativ som tas kring friluftsliv i hela landet. På vår hemsida www.luftenarfri.nu kommer vi försöka fånga upp så mycket det går. Vi försöker också lyfta så mycket som möjligt på @luftenarfri på Instagram och Facebook.  

Hur har pandemin kommit att påverka era planer?
– Självklart har pandemin påverkat våra möjligheter till fysiska träffar i större grupper. Vi försöker lösa det genom digitala webbinarium och liknande. Den kommer också påverka de aktiviteter som genomförs under nästa år. Fördelen är att friluftsliv sker utomhus där smittorisken inte är lika stor, men vi är noga med att följa alla riktlinjer.

Hur ser ett lyckat genomfört Friluftslivets år ut enligt dig?
– Att Sverige har bubblat av roliga aktiviteter under året där vi verkligen har kunnat introducerat nya personer till friluftslivet. Vi hoppas också att lyckas sprida kunskap om friluftslivets goda värden som inverkar på både hälsa, miljö och ekonomi för att fler ska förstå vikten av friluftsliv i vår vardag.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi som kopplar an till artikeln:
Insats: R1: E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*