En ännu grönare grön infrastruktur

Porträtt kvinna

Just nu pågår ett arbete för att revidera Skånes regionala handlingsplan för grön infrastruktur. Gudrun Berlin är samordnare för Grön infrastruktur på Miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne Vad händer?– Under 2022 kommer vi ta fram förslag till på reviderade och nya åtgärder för handlingsplanen som ska gälla 2023–2026. Förslaget kommer att gå ut på bred remiss under våren […]

Läs mer… from En ännu grönare grön infrastruktur

Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 3. Skogsstyrelsen

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Ola Arvidsson är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja, men när? Del 3. Skogsstyrelsen