Hållbar naturturism

Helena Rimfors startade Jordnära Upplevelser 2016, ett år efter att hon och hennes man Petter flyttat från Jämtland tillbaka till Helenas hembygd Brösarp. Hon erbjuder guidade naturupplevelser med hjälp av mountainbike, trail run, vandring och traktorsafari. Vilken är tanken bakom Jordnära Upplevelser?– Min idé är att förena aktiv naturupplevelse med lokal råvara. Mina passioner i […]

Läs mer… from Hållbar naturturism

Lund planerar för friluftslivet

Lunds kommun är mitt uppe i arbetet med sin första friluftsplan och med en nyligen avslutad remissrunda. Planen syftar bland annat till att kartlägga och beskriva kommunens friluftsliv, formulera mål samt en handlingsplan för att bevara och utveckla kommunens värden utifrån natur och friluftsliv. Magnus Eckeskog som är friluftssamordnare på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun […]

Läs mer… from Lund planerar för friluftslivet

Ett laddat paket om vilt

Skogforsk har dragit igång utbildningspaketet ”Viltanpassad skogsskötsel i praktiken”. Alla tre delar i utbildningen är kostnadsfria för den som deltar. Märtha Wallgren på Skogforsk, forskare inom viltekologi vet mer. Vilken är din roll i projektet?– Jag är projektmedarbetare och expert på viltbetesfrågor. Jag är ansvarig för innehållet i huvuddelen av teorikursen, jag medverkar även i […]

Läs mer… from Ett laddat paket om vilt

Ek-kursion i Glimåkra

Nyfikna på naturnära skogsbruk med inriktning på ek fick under en eftermiddag i skogarna i Glimåkratrakten sitt lystmäte i Lennart Bosrups regi och vägledning. I ett strålande höstväder hölls i slutet av september en exkursion på markägare Lennart Bosrups ägor i Glimåkratrakten. Ett arrangemang i samarbete mellan Ängavången Ekgolv och Ekfrämjandet. Ett tjugotal deltagare fick […]

Läs mer… from Ek-kursion i Glimåkra

Frivilliga avsättningar i tydligare statistik

Skogsstyrelsens logga

Ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen den 1 oktober: Nytt förslag: Skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas tydligare i statistik. Pressmeddelande – 01 oktober 2020 Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i […]

Läs mer… from Frivilliga avsättningar i tydligare statistik

Tallföryngring inom ramen för FRAS

Viltskada på tall. Foto: MostPhotos

Mikolaj Lula tog sin kandidatexamen vid Poznans Lantbruksuniversitet i Polen med huvudämnet skogsskötsel. Han fortsatte sin grundutbildning vid Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap (SLU), och gick ett tvåårigt masterprogram, Euroforester. För närvarande är han anställd som doktorand och inom ramen för FRAS (Framtidens skogsskötsel i södra Sverige). Han driver ett projekt där effektiva sätt att föryngra […]

Läs mer… from Tallföryngring inom ramen för FRAS