Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar. Nu möter Skogsstyrelsen behovet med satsningen Hyggesfria veckan. Under vecka 48 erbjuds en mängd seminarier och föreläsningar online, kostnadsfritt och öppet för alla med syftet att öka kunskapen och besvara frågor om skogsbruksmetoden. – Fler och fler intresserar sig för att testa hyggesfritt skogsbruk på sin fastighet och vi märker […]

Läs mer… from Hyggesfritt allt hetare – ny satsning ska guida skogsägarna

Två seminarier du inte vill missa!

Två spännande seminarier hålls i december.Först ut är Hallands regionala skogsprogram onsdagen 7/12 med rubriken ”Vad händer i skogen?”. Veckan efter, torsdagen 15/12, är det Skogsprogrammet Västra Götaland som ställer frågan ”Hur skapar vi en attraktiv och jämställd skogssektor”. Annica Lindén som är ansvarig för Hallands skogsprogram säger:   – Målgruppen för seminariet är i […]

Läs mer… from Två seminarier du inte vill missa!

Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. ”Öka kunskapsuppbyggnaden om nya trädslag i skånskt skogsbruk genom att samla in erfarenheter från praktisk användning och samordna med kunskap från forskande institutioner. Ett adaptivt arbetssätt ska leda till att riktlinjer för anläggning […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Ta i trä – vilken välbesökt workshop!

såg

I slutet av oktober arrangerade Skånsk skogsstrategi, Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen Skåne en workshop i Skepparlöv. Inbjudna var småsågare, markägare och träförädlare.   Workshopen ingick som en del i leaderfinansierad förstudie ”Ta i trä” som är en av skogsstrategins aktiviteter: ”Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad.”   Förstudien grundar sig på ett […]

Läs mer… from Ta i trä – vilken välbesökt workshop!

Skog och vilt i balans, ja men när? Del 6 SLU

Porträtt man

Lätt att säga, svårare att få till, skog och vilt i balans är en ständig utmaning och på många olika sätt. Skånsk skogsstrategi belyser nu frågan i en reportageserie: ”Skog och vilt i balans, ja, men när?” där vi möter olika företrädare för organisationer och verksamheter som har frågan på sin agenda. Fredrik Widemo är […]

Läs mer… from Skog och vilt i balans, ja men när? Del 6 SLU

Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan. ”Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.” […]

Läs mer… from Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Sluttampen för ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”

Skogsstyrelsen driver fram till december projektet ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”. Det startade våren 2020 och var ett initiativ från miljömålsrådet och ett av sex projekt inom ”Insatser för grön infrastruktur” Medverkande myndigheter och aktörer är Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna, skogsbruket och ideella organisationer. Helena Dehlin på Skogsstyrelsen är projektledare. Hur går det?– Bra, vi är ju […]

Läs mer… from Sluttampen för ”Ett mer variationsrikt skogsbruk”