Aktivitetskollen – Hur går det för våra aktiviteter?

Under den här punkten lyfter vi fram olika aktiviteter inom ramen den skånska skogsstrategin. Främst genom att kommunicera nuläget för aktivitetens handlingsplan.

”Tydliggör betydelsen av att använda förädlat och testat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och anpassning till nya klimatförutsättningar. Verka för att försörjningen av förädlat och testat skogsodlingsmaterial omfattar även lövträd, inte minst ädellöv.” Aktivitet P 2 A inom huvudområde Produktion:

Aktivitetsägare: Åke Högman, Länsstyrelsen

Medverkande: Styrgruppen för Skånsk skogsstrategi

Aktuellt läge: Inom förädlingen på Skogforsk jobbar man kontinuerligt med att informera om betydelsen av att använda förädlat skogsodlingsmaterial, både för uthållig produktion och klimatanpassning. När det gäller förädlat skogsodlingsmaterial av lövträd så gör man ganska mycket för björk, t.ex. den stora satsningen på björk som ingår i Trees for me och man jobbar också med att öka produktion av frö i deras fröplantage Ekebo 5 och att hitta andra lämpliga frökällor av förädlad björk för att öka tillgången på bra björkfrö, något som är en bristvara idag.
Läs exempelvis om Skogsforsk kunskapssammanställning ”Björkens möjligheter”

Uppföljning: Halvårsvis