EU beviljar miljoner till skånskt ädellövsprojekt

Länsstyrelsen Skåne får stöd från EU till att dra i gång ett omfattande projekt för att restaurera ädellövskog. Drygt 86 miljoner kronor satsas på att binda samman och förbättra de ekologiska kvaliteterna på ädellövskog i södra Sverige, minska klimatförändringarnas effekter och utveckla kunskapen om naturtypen både hos markägare, förvaltare och allmänhet. Programmet genomförs i samarbete […]

Läs mer… from EU beviljar miljoner till skånskt ädellövsprojekt