Givande dialog vid stormöten

Under hösten 2019 hölls två stormöten om den kommande skånska skogsstrategin. 8/10 på Stadshotellet i Hässleholm och 14/10 på Grand Hotel i Lund. Syftet var att få inspel och reaktioner på de förslag för insatser och aktiviteter som styrgruppen tagit fram, men också att främja en dialog mellan olika intressenter. Uppslutningen var hög och bredden […]

Läs mer… from Givande dialog vid stormöten

Se filmen om den skånska skogsstrategin!

Filmen highlightar förväntningarna på den kommande skånska skogsstrategin, generellt och utifrån strategins fyra huvudområden: rekreation, miljö, produktion och innovation. Medverkande är: Landshövding Anneli Hulthén, professor Sten B Nilsson, Krister Tham VD Katam, Mats-Ola Persson skogsägare och entreprenör, Charlotte Kabo Stenberg VD för Stiftelsen Skånska Landskap och Camilla Jönsson ansvarig för Nyrups Naturhotell.  […]

Läs mer… from Se filmen om den skånska skogsstrategin!

Skånsk skog i siffror

Har du undrat hur mycket av Skånes yta som täcks av skog, hur mycket skog som är skyddad eller i allmänhet undrar lite över skånsk skoglig statistik? Som ett av underlagen i arbetet med att ta fram en Skånsk skogsstrategi har vi samlat skoglig statistik i ett dokument. skanska_skogliga_siffror_2018.pdf […]

Läs mer… from Skånsk skog i siffror