Skånsk skog i siffror

Har du undrat hur mycket av Skånes yta som täcks av skog, hur mycket skog som är skyddad eller i allmänhet undrar lite över skånsk skoglig statistik? Som ett av underlagen i arbetet med att ta fram en Skånsk skogsstrategi har vi samlat skoglig statistik i ett dokument. skanska_skogliga_siffror_2018.pdf