Jämställdhetskonferens i november

Ann Marke Foto: Thomas Marke

Den 11 november är det dags för skoglig jämställdhetskonferens i Umeå! Skogslänet Västerbotten och Nolia AB står bakom, men konferensen är nationell och riktar sig till hela Skogssverige. Målgruppen är alla som på något sätt arbetar med eller är intresserade av jämställdhet i den skogliga sektorn och alla som borde vara det Årets konferens har […]

Läs mer

Anna Schyman driver på om jämställdhet i skogen

Ann Marke Foto: Thomas Marke

Anna Schyman är skogsvetare och styrelseledamot i Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen NYKS. Hon blev nyligen klar med sin masteruppsats vars huvudtema är att kvinnor inte rekryteras till skogen. Hon tvekar inte över jämställdhet inom skogsnäringen är en fråga som alla måste driva. Så, varför rekryteras enligt dig inte kvinnor till skogen?– Jag tror […]

Läs mer