Den skånska skogens potential

Film: Den skånska skogens potential

Den skånska skogen täcker något överraskande så mycket som 38 % av Skånes yta. Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram dess potential genom fyra filmer. Här en summering av de fyra huvudområdena och dess potential:

Produktion: https://youtu.be/i3m8qYYm04Y
Rekreation: https://youtu.be/WKDilW5Xzw4
Miljö: https://youtu.be/YW1x-LngFiQ
Innovation: https://youtu.be/37E4hu4Yrvo