Ny strategi från Region Skånes skogsförvaltare

Stiftelsen Skånska Landskap lanserar en ny skogsbruksstrategi som ska innebära färre kalhyggen, klimatanpassad lönsam skogsproduktion, biologisk mångfald och samtidigt ökad hänsyn till friluftslivet. Dr. Emma Sandell Festin, skoglig förvaltare och forskningssamordnare på Stiftelsen, har tillsammans med Hanna Bernö, varit huvudansvarig för jobba fram den nya strategin.

Grattis, hur känns det?
– Tack! Det känns väldigt bra, vi är glada över att få dela med oss av vår strategi till allmänheten. Vi strävar efter att vara så transparanta som möjligt vad det gäller vår skötsel av marken vi förvaltar.

Hur lång tid har det tagit att värka fram den?
– Det har funnits en tidigare strategi som vi arbetat efter tidigare, men vi kände att det var dags att förnya den och ta ett steg framåt i vår utveckling och även i våran skötsel av skogen. Egentligen har vi arbetat på det sätt som beskrivs i strategin under en längre period så det handlade mer om att få ner våra tankar och målbilder på pränt.

Några utmaningar på vägen?
– Inte egentligen. Vi har många intressenter som vi redan tar hänsyn till vad gäller vår skogsskötsel, men nu är det mer klargjort hur vi ska agera för att uppfylla de målbilder vi har.

Porträtt kvinna
Dr. Emma Sandell Festin, skoglig förvaltare och forskningssamordnare på Stiftelsen Skånska landskap. Foto: Privat

Ni är en av de största skogsägarna i Skåne, ställer det speciella krav på er?
– Inte för att vi är en av de största skogsägarna i Skåne, men för att vi har i uppdrag från Region Skåne att locka ut besökare i naturen. Eftersom vi har flera strövområden i de områden vi bedriver aktiv skogsskötsel är det extra viktigt att vi är öppna med vad vi gör, varför vi gör som vi gör och tar oss tid att bemöta allmänheten på de sätt som behövs.

Vilka är de viktigaste huvuddragen i strategin?
– Kortfattat är att vi aktivt arbetar med ett mångbruk av skogen, hela tiden. Vi är dessutom måna om att alla skogsmaskiner som körs i skogen ska gå på fossilfritt bränsle, och det har våra entreprenörer anammat i den höga grad att 92% av alla skogsmaskiner drivs med förnyelsebara bränslen. Dessutom arbetar vi aktivt med att öka inbindningen av kol, att ersätta gran med löv eller talldominerade bestånd där det är lämpligt, skapa och sköta skogar som är inbjudande att vistas i samt att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i våra skogar.

Vilka möjligheter skapar den?
– Den möjliggör att vi kan vara mer aktiva inom arbetet för en klimatomställning, vi kan samarbeta mer med universitet och högskolor inom olika forskningsprojekt. Och naturligtvis att vi kan fortsätta att bedriva ett mångbruk där våra fyra målbilder samsas.

Vilka är de primära användarna av strategin.
– I första hand är det Stiftelsen Skånska Landskap, vår styrelse och de entreprenörer som utför den praktiska skötseln. Den är till för att skapa en ökad förståelse av vår skogsskötsel för alla intresserade och strategin finns tillgänglig på vår webbsida.

På vilket sätt rent konkret kommer omvärlden att märka av er nya strategi?
– Kanske inte så mycket rent konkret, men eftersom vi är transparenta med vad vi gör i våra skogar och varför så finns strategin som ett förklarande dokument för de som vill lära sig mer. Till strategin kommer det också finnas ett skötseldokument som mer i detalj går in på den olika åtgärder som utförs i skogen. Det dokumentet är under utveckling och kommer uppdateras regelbundet men kommer även det vara offentligt.

På Stiftelsen Skånska Landskaps webbplats kan du ladda ner strategin.

Text: Åke Högman