Save the date – webbinariet ”kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”

Skånsk skogsstrategi i samarbete med Trästad bjuder in till webbinarium TORSDAG 22/9, 08.30-12.30: ”Kommunerna, skogsinnehavet och träbyggandet”

DEL 1. Fyra föreläsare lyfter fram potentialen i det kommunala skogsinnehavet. Genom den ”variationsrika skogen” kan kommunernas skogar lyftas ytterligare inom produktion, miljö, innovation och rekreation.

DEL 2. En innovativ utveckling har gjort trä till ett naturligt konkurrenskraftigt alternativ i byggprocesser. Även del 2 rymmer fyra föreläsare, här med fokus på kommunernas väg till ökat träbyggande.

 Ur innehållet:

  • Stiftelsen Skånska Landskap om sitt uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer, samt stimulera det rörliga friluftslivet

  • Den Resilienta Trädgårdsstaden. Magnus Schön, Kod Arkitekter-Landskapsarkitekt och Hållbarhetsstrateg

 • Hyresrätter i trä i kulturarvet Sundborn. Karin Löfgren, Ph.D Arkitekt SAR/MSA,Hållbarhets‑ och Träbyggnadsstrateg

Vill du anmäla dig redan nu kan du göra det på länsstyrelsen Skånes kalendersida.

Varmt välkommen!

Loggor