Naturvård belönas av Södra

Södra inför en naturvårdspremie för att belöna sina medlemmars insatser för naturvård och för att främja utvecklingen av höga naturvärden. Detta som första aktör i Sverige. Jessica Nordin är environmental manager på Södra.

Hur uppkom idén om en premie?
– Våra medlemmar har olika förutsättningar att bidra till en förstärkt biologisk mångfald utifrån naturvärdena på deras fastigheter. Det gör att många medlemmar avsätter en högre andel skogar för naturvård än vad certifieringarna kräver. Medlemmarnas frivilliga naturvårdsavsättningar är en central del för att Södras hållbara skogsbruk och naturvårdspremien är ett sätt för Södra att synliggöra värdet av medlemmarnas naturvårdsarbete.

Vad innebär premien?
– Naturvårdspremien innebär att markägare med en naturvårdsandel som överstiger certifieringskraven får extra ersättning vid virkesuttag från hela sin fastighet. Premien ökar med andelen naturvårdsavsättningar upp till +14 procent. Maximal naturvårdspremie är 25 kr/m3fub utöver ordinarie virkespriser och certifieringsersättning.

Hur fördelar ni den?
– Markägare som är berättigad till naturvårdspremien ska vara certifierad enligt FSC och/eller PEFC, ha en aktuell grön skogsbruksplan och ha frivilliga avsättningar (NO/NS) som överstiger certifieringskraven på fem procent. Vi bedömer att mellan 60-65 procent av våra certifierade medlemmar kommer att vara berättigad till naturvårdspremien.

Porträtt kvinna

Hur har naturvårdspremien mottagits av era medlemmar?
– Naturvårdspremien har tagits emot mycket väl av våra medlemmar på bred front.

Produktion och miljö, två klassiska poler, på vilket sätt bidrar premien till att minska avståndet dem emellan?
– Vi är övertygade om att det går att förena hög tillväxt och produktion med ett aktivt arbete för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden. Naturvårdspremien är ett sätt att göra biologisk mångfald till en tillgång för markägaren, även ekonomiskt, men vi behöver fler verktyg för att premiera markägarnas naturvårdsarbete och göra höga naturvärden till en tillgång som kan förstärka familjeskogsbrukets lönsamhet.

På vilket sätt kommer ni att utveckla den vidare?
– Naturvårdspremien har just införts och vi kommer först att utvärdera hur den tas emot både externt och bland våra medlemmar. Däremot vill vi arbeta för att utveckla nya affärsmodeller som gör biologisk mångfald till en tillgång för skogsägaren. Idag ligger mycket av ansvaret för bevarandet av den biologiska mångfalden på den enskilde skogsägaren men det är egentligen ett ansvar som alla aktörer i samhället delar då vi alla har en direkt eller indirekt påverkan på den biologiska mångfalden. Här skulle det vara intressant att titta på möjligheter för andra aktörer att investera i våra medlemmars naturvårdsarbete om det finns en efterfrågan på att aktivt bidra till en förstärkt biologisk mångfald.  

I ett större perspektiv, borde fler ta efter?
– Alla har olika förutsättningar och arbetssätt. För Södra fungerar naturvårdspremien väl men jag tror att de kommer utvecklas olika verktyg som skapar ekonomiska incitament för skogsägare att arbeta än mer med naturvård de kommande åren och det ska bli intressant att följa utvecklingen.

Text: Åke Högman