Jämställdhet i syd tar ett steg framåt

En jämställdhetsgrupp för skogliga frågor i syd har bildats. Man ser redan stora möjligheter för att kunna samverka över länsgränserna i denna ständigt aktuella fråga.

Jämställdhetsgruppen Syd har nu på kort tid haft sitt första och andra möte. Medverkande är representanter för de regionala skogsprogrammen och strategierna i syd.

– Tanken med gruppen är att våra skogsprogram och strategier ska kunna samarbeta i jämställdhetsfrågor över länsgränserna, utbyta erfarenheter och inspireras av varandra, säger Karin Ask på Skogsstyrelsen och representant för Västra Götalands skogsprogram.

  – Bakgrunden är att alla länens skogsprogram/skogsstrategier brottas med liknande dilemman och en samverkan kan högst troligt hjälpa till att komma vidare i denna viktiga fråga.

  Karin lyfter fram att det på nationell nivå finns tre huvudområden: Arbetsliv, Utbildning och Skogsägande för jämställdhetsarbetet inom skogssektorn.

 

 

– Något vi tycker är lämpligt att utgå ifrån. Tankar finns nu om att kunna jobba i gemensamma projekt och kommunikationsinsatser. Vi siktar också på att undersöka möjligheterna till finansiering för gemensamma aktiviteter.

  En annan trolig uppgift är att hjälpa till med förberedelser för en del av en konferens på temat ”jämställd skogsbransch” i höst.

  – Projektägare i det sammanhanget är Smålands skogsstrategier. Här kan man verkligen känna styrkan i en jämställdhetsgrupp, med de medverkandes olika erfarenheter och kompetenser, för att nå ett konkret mål, en konferens som får genomslag över gränserna.

Jämställdhetsgruppen Syd:
* Maria Höglund representant för Region Halland
* Åke Högman kommunikatör Skånsk skogsstrategi
* Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen och Regional samordnare för Skogsprogrammet Syd
* Lisa Spjuth sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Blekinge län
* Magnus Hellgren samordnare Smålands skogs- och trästrategier
* Vanja Strand samordnare för skogsprogram Skogsstyrelsen
* Karin Ask Skogsstyrelsens representant i Västra Götalands skogsprogram samt sammankallande
* Karin Linkhorst Jämställdhetsutvecklare, Länsstyrelsen Östergötland