PÅ VÄG UPPÅT – ETT WEBBINARIUM OM VÄRDET AV JÄMSTÄLLDHET I SKOGSSEKTORN – 21 OKTOBER

Välkommen att delta på vårt webbinarium där vi ger dig fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur.

Webbinariet är ett samarbete mellan Skånsk skogsstrategi och Hallands regionala skogsprogram.

Målgrupp för dagen är bland annat företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd skogssektor.

Arborist. Foto: Johnny Eklöf
Foto: Johnny Eklöf

Program:
8.45 Incheckning
9.00 Inledning av moderator Malin Wildt-Persson, Leder&Utvecklar AB
9.10 Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordf. i Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen (NYKS)
9.30 Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och jämställd
skogssektor?
Marie Appelstrand, fil. dr., universitetslektor, Inst.för Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
9.50 Paus
10.00 Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan
10.20 Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, Tf Räddningschef i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
10.40 Paus
10:50 Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd, Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal
11:45 Diskussion & Avslut

Anmälan:
Webbinariet äger rum den 21 oktober, kl 9-12. Anmäl dig senast den 19 okt via Länsstyrelsen Skånes kalendersida.
På väg uppåt – ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)


Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn
och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.