Jämställdhet i syd

Skånsk skogsstrategi ingår i Jämställdhet i syd tillsammans med fem andra regionala skogsprogram. Vi arbetar för en utveckling i frågan inom skogsnäringen. Som ett led i detta kommer vi att intervju ett antal personer som arbetar aktivt med jämställhet. Först ut är Mathilda Clausén Wingårdh som bland annat är motorsågstestare och var med och startade det kvinnliga nätverket i Halland, hon arbetar även för Säker skog.

På vilket sätt är du involverad i jämställdhetsarbete?
­– Det är en naturlig del i mitt dagliga arbete, jag tar tillfällena när de ges.

I sammanhang där det av tradition förväntas vara en stark medelålders man som har rollen vill jag gärna på ett självklart sätt visa att det är fler som vill och kan jobba inom skogsbranschen.

Porträtt kvinna

Exempel där jag varit involverad är  i NYKS jämställdhetskalender, i kampanjen ”Skogslandslaget”, som ATL´s motorsågstestare, på skogsmässor såsom Elmia, i diverse utbildningsfilmer som visar motor och röjsågsmoment. Därutöver har jag hållit motorsåg och röjsågskurser för kvinnor. Jag var med och startade Dryaderna på 90 talet. (Dryaderna är ett kvinnligt nätverk i Halland liknande Spillkråkorna och Grenverket.)  Nyligen var jag med och genomförde ett tjejkollo för högstadieelever där vi (vi= region Halland, Munkagård och LRF) vill inspirera till att välja skogliga utbildningar. 

Mathilda Clausén Wingårdh Foto: Privat

Hur går det?
– Det märks en förflyttning i rätt riktning även om det går långsamt.

Vilka har era/ditt framsteg varit?
– Upplever mindre höjda ögonbryn när jag som kvinna pratar skog och jobbar i skogen.

  • Försökt uppmana männen att ta med fru och döttrar på skogsdagar.
  • Fler kvinnor syns i skogliga sammanhang (kan hon så kan jag).
  • Egna dottern har ett så stort intresse att hon vill flytta ut till skogsgården och ta över en dag.
  • Fler tjejer på skogsprogrammet på Munkagård.

Vilka är utmaningarna?
– Att inte bli otålig, frustrerad och ledsen över att det går så långsamt att få skogen jämställd.

Få alla på alla nivåer att jobba med frågan och förstå fördelarna.

Vilka är möjligheterna?
– Det är en hög medelålder i skogsbranschen, här finns jobb nu och i framtiden. Skogsbranschen är bred och behöver olika kompetenser.

Ge gärna ett par goda exempel på jämställdhetsarbete inom och utom skogsbranschen.
– LRF har gjort stora framsteg. Där har kvinnorna en naturlig plats i kommungrupper, lokalavdelningar, regionstyrelser och på riksnivå. För ett par år sedan fick jag erbjudandet att segla med svenska marinens övningsfartyg Falken i en vecka. Där rådde fullständig jämlikhet bland officerare och rekryter. Rätt person på rätt plats utan att tänka manligt kvinnligt tex. den som var bäst lämpad att klättra i masten gjorde det.  Här hade man på alla nivåer beslutat att göra en förändring och få en teamkänsla där alla behövs.

Vilka mål bör man ha för framtiden?
– Att jobba i skogsbranschen, gå på skogsevent, äga och sköta skog ska kännas naturligt för alla som har intresse, vilja och förmåga. Det har ingenting med könet att göra!

Text: Åke Högman

I Jämställdhetsgruppen Syd ingår Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Västra Götaland och Östergötland. Läs mer i vår artikel: Jämställdhet i syd tar ett steg framåt – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)