Vi har fyllt på kalendariet med vårens skånska skogskurser och träffar


Varje kurs fokuserar på olika ämnen relaterade till skogsbruk och erbjuder dig möjlighet att öka din kompetens inom Skånsk skog. Allt från digitala seminarier till praktiska fältbesök.

Läs mer på om varje kurs samt hur du anmäler dig: Kalendarium – Skånsk Skogsstrategi (skanskskogsstrategi.se)

 1. SkogsPortalen
  • Datum: 29 februari, 2024
  • Tid: 08:30 – 09:30
  • Plats: Digitalt via Teams
 2. Virkesråvarans Betydelse för Byggnadsvård
  • Datum: 20 mars, 2024
  • Tid: 08:30 – 16:30
  • Plats: Fredriksdal, Helsingborgs museum
 3. En Dag om Lövträ i Nyproduktion – Ute, Inne och Bärande
  • Datum: 21 mars, 2024
  • Tid: 08:30 – 16:00
  • Plats: Sydvästra Skåne
 4. Skogens Vatten – Tema Återvätning
  • Datum: 25 mars, 2024
  • Tid: 17:30 – 19:00
  • Plats: Digitalt via Teams
 5. Framtidens Skogar. Ett Nytt Sortiment i Skogen – Koldioxidbindning?
  • Datum: 6 april, 2024
  • Tid: 08:30 – 15:00
  • Plats: Bjärsjölagårds slott
 6. Diversifiera Din Skogsproduktion; Massa, Timmer & Specialkvalitéer
  • Datum: 16 april, 2024
  • Tid: 17:00 – 19:30
  • Plats: Skeinge Säteri, Osby
 7. Skogens Mångbruk
  • Datum: 25 april, 2024
  • Tid: 08:30 – 09:30
  • Plats: Digitalt via Teams
 8. Föryngring och Röjning av Tallskog
  • Datum: 25 april, 2024
  • Tid: 16:00 – 19:00
  • Plats: Hakarp, Bräkne-Hoby
 9. Kulturmiljövård i skogen
  • Datum: 2 maj, 2024
  • Tid: 13:00 – 17:30
  • Plats: Munkarp, Höör (2 maj), Tosthult, Osby (3 maj)
 10. Krumvirke och knän – Krokigt virke med potential
  • Datum: 14 maj, 2024
  • Tid: 16:00 – 18:30
  • Plats: Nyhamnsläge, Höganäs
 11. Kloka avverkningar
  • Datum: 15 maj, 2024
  • Tid: 13:00 – 16:00
  • Plats: Ullstorp, Höör
 12. Nyanläggning ädellöv
  • Datum: 16 maj, 2024
  • Tid: 18:00 – 21:00
  • Plats: Snogeholm, Sjöbo
 13. Ädellövskogsdag
  • Datum: 17 maj, 2024
  • Tid: 09:30 – 15:00
  • Plats: Urshult, Tingsryd
 14. Småskalig virkesförädling och marknad
  • Datum: 22 maj, 2024
  • Tid: 17:30 – 19:30
  • Plats: Järseke såg, Hässleholm
 15. Mångsidigt företagande
  • Datum: 4 juni, 2024
  • Tid: 17:30 – 20:00
  • Plats: Östensköp, Hörby
 16. Kurs i nävertäkt
  • Datum: 18 juni, 2024
  • Tid: 09:00 – 16:00
  • Plats: Nordöstra Skåne
 17. Om nävertäkt – Skörd, kvalité & marknad
  • Datum: 18 juni, 2024
  • Tid: 15:30 – 17:30
  • Plats: Nordöstra Skåne
 18. IUFRO World Congress i Stockholm 23–29 juni 2024
  • Startdatum: 23 juni, 2024
  • Slutdatum: 29 juni, 2024
  • Plats: Stockholm