Mångfald skapar långsiktighet

Skånsk skogsstrategi ingår i Jämställdhet i syd tillsammans med andra regionala skogsprogram. Vi arbetar för en utveckling i frågan inom skogsnäringen. Som ett led i detta kommer vi att intervju ett antal personer som arbetar aktivt med jämställhet. Turen har nu kommit till Kristine Wiklund på Gröna arbetsgivare

Kristine Wiklund är expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning hos Gröna arbetsgivare, en arbetsgivarorganisation för de gröna näringarna. De företräder 4 000 medlemsföretag som bedriver verksamhet bland annat inom lantbruk och skogsbruk.

porträtt kvinna

På vilket sätt är du involverad i jämställdhetsarbete för skogsnäringen?
– Jämställdhetsfrågan blir allt mer betydelsefull. Jag sitter som expert inom Skogsbrukets yrkesnämnd, SYN, som bland annat verkar för kompetensutveckling inom det praktiska skogsbruket. Där ingår även vår motpart GS-facket. Jag sitter med i Skolverkets nationella programråd för naturbruksprogrammet, arbetsgruppen för utbildning inom skogssektorns jämställdhetsråd och i Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning. Jag arbetar även aktivt med Teknikcollege som är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning.


Hur går det?
– Hade du frågat mig för sju år sedan hade jag svarat ”inget vidare” men det har skett ett paradigmskifte de senaste åren. Branschen tar nu frågan på stort allvar och jobbar aktivt med den.

Vilka har framstegen varit?
– inom skogsbruket är man idag bättre på att arbeta med jämställdhet än inom den övriga industrin och fler tjejer söker sig jämförelsevis till naturbruksprogrammet inriktning på skogsbruk. Vi har också sökt medel för att skapa en utbildning i jämställdhet som kan användas i skolorna och inom näringen.

Vilka utmaningar finns det?
– De större företagen har frågan högt upp på agendan men den behöver sippra ner genom hela näringen. Vissa skolor förstår utmaningen och arbetar aktivt men inte alla.

Möjligheter?
– Man bör se detta ur ett bredare perspektiv. Det är inte bara för att det är fler tjejer som de behövs, det breddar även upptagningsmöjligheten för en bransch som behöver folk. En mer jämställd bransch skapar även en mer attraktiv bransch med bättre arbetsmiljö.

Ge gärna ett par goda exempel på jämställdhetsarbete inom och utom skogsbranschen.
– Vi ser en positiv trend i att våra medlemsföretag arbetar mer aktivt direkt mot skolorna och vi får allt fler tjejer söker sig till naturbruksprogrammet mot skogsbruk. Men vi behöver få ÄNNU fler tjejer till utbildningarna. För att få förebilder och inspiratörer för att få upp behövs tjejer som också stannar i näringen och tjejer som blir lärare.

Vilka mål bör man ha för framtiden?
  – För mig handlar jämställdhetsarbetet om allas möjlighet att verka överallt inom skogsbruket och att verka för en mer hållbar bransch. Mångfald skapar långsiktighet.

Text: Åke Högman