Ta i trä – vilken välbesökt workshop!

I slutet av oktober arrangerade Skånsk skogsstrategi, Länsstyrelsen Skåne och Skogsstyrelsen Skåne en workshop i Skepparlöv. Inbjudna var småsågare, markägare och träförädlare.

  Workshopen ingick som en del i leaderfinansierad förstudie ”Ta i trä” som är en av skogsstrategins aktiviteter: ”Stimulera lokalproducerad träförädling och mångbruk för en lokal marknad.”

  Förstudien grundar sig på ett elevarbete på Landskapsvetarprogrammet på Kristianstads Högskola syftar till att undersöka behov och möjligheter för en ökad lokal träförädling, främst i nordöstra Skåne.

  Inspelen var många under workshopen utifrån frågeställningar som: Företagarnas nulägessituation – behov och efterfrågan? Träförädlares efterfrågan på lövträ som råvara? Vilka samarbeten finns idag? Vilka är konsumenter och var finns de?

  Förstudien går efter denna lyckade dag nu in i slutfasen med utvärdering och sammanställning av resultat av såväl workshop som tidigare intervjuer. Ytterst ska den svara på frågan om det finns ett behov av ett genomförandeprojekt med inriktning på lokal träförädling.   Den förväntas vara klar senast i februari.

Projektägare för leaderprojektet Ta i trä är Länsstyrelsen Skåne, finansiärer är Leader Skånes Ess samt Skogsstyrelsen Skåne. Medarbetare i projektet är Åke Högman Länsstyrelsen Skåne och Jan Lannér Skogsstyrelsen.

logotyp leader