Främjar friluftslivets år

Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige. Under Friluftslivets År kommer man att på olika sätt bidra till att göra friluftslivet ännu mer relevant. Karolina Perngården är verksamhetsutvecklare i Skåne sedan sex år tillbaks och drivs av ett starkt engagemang för att friluftslivet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

Du föreläser bland annat om minskad psykisk ohälsa genom friluftsliv, vilket är ditt huvudbudskap?
– Vi pratar om naturens betydelse för hälsan och att komma ut i friska luften, röra på sig, få kamratstöd, vara med på en meningsfull aktivitet och på sikt kunna identifiera sig med andra i en förening. Att vara en del av ett större sammanhang leder till bättre livskvalitet.

Du är också engagerad i att lära barn hur allemansrätten fungerar, hur berättar du om det?
– Friluftsfrämjandet väver in allemansrätten i vår barnverksamhet från väldigt tidig ålder. Vi berättar kanske inte så mycket med ord utan fångar istället tillfället så fort det ges. Exempel på detta kan vara att vi alltid poängterar vikten av att ta med sig sitt skräp hem, inte bryta kvistar, stänga grindar om vi passerar en hage också vidare. Det vi lär oss tidigt i livet blir en självklarhet.

Är det något som intresserar dem?
– Det tycker jag absolut, många av våra barn och ungdomar i Friluftsfrämjandet tycker visserligen att Allemansrätten är en självklarhet, men de blir också ambassadörer och berättar gärna vidare för fler om sin kunskap.

Du pratar också om nedskräpning för barn, är det lättare ämne än allemansrätten? Och vad säger du i den frågan?
– Att prata om nerskräpning är kanske det första som blir ett tydligt exempel för yngre barn. Att djuren kan bli sjuka och skadade av vårt skräp är lätt att förstå och ganska tidigt kan vi göra ett experiment med förmultningsplanka där barnen får välja vad vi ska fästa på den. Att gräva ner en planka som vi har fäst en äppelskrutt, ett bananskal en plastpåse och något mer som barnen har kommit på, är spännande att gräva upp ett halvår senare och se vad som har hänt.

Vad gäller allemansrätten, hur ser Friluftsfrämjandets policy ut generellt?
– Friluftsfrämjandet värnar allemansrätten för att behålla utrymme för friluftsliv för alla. Den är en strategiskt avgörande förutsättning för att bedriva friluftsliv i Sverige. För Sveriges befolkning och besökare är allemansrätten en förutsättning för att man ska kunna röra sig på annans mark. Vår grundsyn är att allemansrätten ska förbli oförändrad, men att befintliga lagar måste tillämpas hårdare. Vi vill också att man investerar i att utbilda om allemansrätten, mot såväl nya generationer som markägare. Friluftsfrämjandet vill också att man från politiskt håll kopplar samman allemansrätten med visionär stadsplanering för tätorter och storstäder.

Du verkar djupt engagerad i de här frågorna, vilken är din drivkraft?
– Att vara ute i naturen är en förmån som ger otroliga vinster för folkhälsan. Med ledarledda aktiviteter kan vi hjälpa dem som inte kan eller vågar gå ut i naturen på egen hand och framförallt kan vi sprida kunskap och engagemang om att vara rädda om naturen så vi får fortsätta njuta av den generation efter generation.

2021 är Friluftslivets år, hur tänker ni uppmärksamma det i Friluftsfrämjandet Skåne?
– Friluftsfrämjandet är en av de riktigt stora friluftsorganisationerna i Sverige och kommer självklart att på olika sätt bidra för att göra Friluftslivets år starkt och relevant för många. Många av våra lokalavdelningar kommer att skapa projekt och prova-på-verksamheter. Vi har en god dialog med Friluftslivssamordnaren på Länsstyrelsen och kommer vara delaktiga i gemensamma insatser så mycket vi kan.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi som kopplar an till artikeln:
Rekreation – Insats: R1: E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*