Landshövdingen om Friluftslivets år

Nu startar Friluftslivets år och Skånes landshövding Anneli Hulthén är laddad. Hon kommer bland annat att dra igång ”landshövdingestafetten” och även leda ett antal frukostseminarier på temat friluftsliv.

Vilka förväntningar har du för Skånes del på Friluftslivets år?
– Förväntningarna är att vi ska få ännu fler människor att röra på sig, i naturen och i deras olika närområden. Inte minst de grupper som vanligtvis inte gör det. Kommer man från andra delar av världen och andra kulturer och inte är van vid den här typen av aktiviteter och vår natur så kan det bli en utmaning. För många kan det till och med skogen upplevas som hotfull, så det gäller att visa på möjligheterna.

– När det gäller unga så har vi fått många rapporter den senaste tiden om att idrotten ligger nere inom barn- och ungdomsverksamheten. Här gäller det att se till att de ändå kommer ut, hjälpa dem så att de får en vana i att vara ute och inte hindras av att vädret, eller att man inte tycker att man hinner, att skapa en positiv drivkraft.

– En annan viktig bit Skånes del under det kommande året är att vi på bästa sätt hanterar en ytterligare ökad mängd av besökare i naturen. Under sommaren 2020 var det emellanåt fullt med folk på ett ställe samtidigt som det var väldigt lite på ett annat. Här måste vi bli lite smartare i hur vi saluför de ställena där det inte är så trångt. Kanske att vi hittar ett digitalt anpassat sätt att kommunicera, ”Nu börjar det bli trångt på ställe A.” och istället rekommendera ställe B och C.

Landshövding Anneli Hulthén utmanar till stafett genom Skånes natur.
Landshövding Anneli Hulthén utmanar till stafett genom Skånes natur.

Du kommer att aktivt delta i Friluftslivets år genom att anordna frukostseminarier i början av året. Vilket är det övergripande temat för dessa?
– Målsättningen är just att diskutera hur man får ut mer folk i naturen samt vikten av att när de väl är där respekterar vad som gäller. Att få alla att förstå att allemansrätten också innebär ett ansvar och en skyldighet. Balansen här är svår och där har vi en resa att göra. Vi kommer också att diskutera ett fortsatt fokus på barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund.

Du kommer också att delta i Landshövdingestafetten, hur ser din stafettsträcka ut?
– Jag har utmanat våra 33 kommuner att stafettpinnen ska gå mellan våra naturreservat. Så jag tänkt cykla till ett av reservaten i Malmö, i nuläget lutar det åt Torup, och förhoppningsvis tar någon kommun över där och cyklar, går, paddlar eller tar sig vidare på annat sätt och på så sätt för stafetten vidare.

Vilka är enligt dig de speciella förutsättningarna för Skåne som friluftslandskap?
– Skåne är ganska tätt befolkat och vi har många som vill bo och utöva aktiviteter, jobba och bygga nya verksamheter på en begränsad yta. Vi har inte mer utrymme än det vi har och då gäller det att ta tillvara på det på bästa sätt. Vidare har vi har många naturreservat och tre nationalparker, vi har Skåneleden som löper över 130 mil, så innan man har avverkat den så tar det en stund. Vi har cykelleder, sjöarna och havet runt omkring så vi har verkligen stor omväxling på en liten yta. Det är också tämligen lättillgängligt för oss som bor här och även för folk utifrån, så vi har en attraktionskraft i att bara vara Skåne. Vi har också flest rödlistade arter i Sverige vilket kräver hänsyn och åtgärder.

Speciella målgrupper för Friluftslivets är personer som är ovana vid att vara ute och särskilt personer med utländsk bakgrund, samt skolbarn i årskurs 4-6, finns det några speciella skånska vinklingar på den frågan tycker du?
– I exempelvis Malmö, Helsingborg och Kristianstad har en stor del av befolkningen sitt ursprung i andra länder än Sverige. Här finns en definitivt en uppgift att locka ut dem i naturen i högre omfattning. Vilket är mer en lokal vinkling än en specifik skånsk. I Malmö finns väldigt mycket barn och ungdomar så här gäller samma sak, att skapa ännu bättre  förutsättningar för dem att vara ute. Det är som sagt i första hand ett lokalt arbete, varje kommun och ort vet ju bäst själva vad de kan erbjuda för platser och aktiviteter.

Allemansrätten är en viktig rättighet men också en skyldighet, hur skapar man bästa förutsättningar för dess nyttjande i ett så pass tätbebott landskap som Skåne?
– Här finns det, som jag varit inne på tidigare, mycket stora utmaningar. Bland annat handlar det om att skapa en förståelse för exempelvis nationalparkerna och att tillkomsten av dem i hög grad handlar om, förutom att de är besöksmål, att skydda och vårda det som finns innanför deras gränser. Det gäller att skapa respekt för, utan att moralisera, att man beter sig på ett sätt så att man inte förstör. Här måste man hitta rätt balans, för man vill inte skrämma bort folk utan snarare locka dem. Naturen slits väldigt fort, tar man Kullaberg som exempel så finns där väldigt många olika intressen, för klättring, cykling, vandring eller de som bara ska ha en picknick. Mitt i allt detta måste man värna berget och dess natur annars blir det på sikt en kal kulle. Alla drivs såklart av sin egen mission och passion för vad man gör men balansen infinner först och man har förståelse för andras synpunkter.

Till sist, som ursprunglig göteborgare, vad har du fallit för i Skåne ur friluftssynpunkt?
– Innan hade jag havet på en sida, nu har jag det i stort sett på tre, bara en sådan sak. Bokskogarna fascinerar mig, våren i bokskogen är oslagbar eller att gå ut en höstkväll och för första gången i sitt liv få höra kronhjortens brölande. Jag är väldigt mycket ute, går och cyklar, springer och provar olika sträckor och kan känna att blandningen av olika sorters naturupplevelser på en tämligen begränsad yta är exklusiv. När man till exempel ger sig ut cykel så finns det massor att upptäcka oavsett vilket håll man än åker, något som i ännu högre grad har understrukits av pandemin som gjort att allt annat har varit så begränsat. Vi skulle bara ha lite mer öar, det är lite ont om den varan, men jag tror inte att jag får Länsstyrelsens tillåtelse att lägga ut några, annars hade jag gjort det.

Relaterad pressinformation angående att Skåne antar utmaningen

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi som kopplar an till artikeln:
Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter: A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*