Häng med Therese ut

Therese Rosenkvist arbetar som arbetsterapeut i Sjöbo kommun. I höstas fick hon pris som Årets Arbetsterapeut av Sveriges Arbetsterapeuter för ditt arbete med projektet ”Häng med oss ut”.

Grattis! Hur kändes det?
– Det var helt fantastiskt! En bekräftelse på att allt det arbete som jag lagt ner utifrån min roll som arbetsterapeut värderas så positivt. Jag känner också en stor tacksamhet till alla kollegor och deltagare som gjort detta möjligt.

Vilken är din drivkraft?
– Alla människors lika värde och rätt att få de bästa möjligheterna utifrån sina egna förutsättningar. Jag möter så ofta personer i mitt arbete som tappat hoppet om tillvaron och där kanske även omgivningen bara ser brister. Det är då en ynnest att få förtroende att vara en del av den personens resa mot ett bättre mående.

Therese Rosenkvist. Foto: Kajsa Ljungberg

Hur skulle du vilja beskriva syftet med Häng med oss ut?
– Att få ge personer med psykisk ohälsa en naturupplevelse ”all inclusive”. Där fokus är på att få uppleva utan att prestera eller träna förmåga. Utgångspunkten är att möta deltagarna ”just nu” och därifrån få utvecklas tillsammans med andra genom friluftsliv och natur.

Häng med oss ut är ett samarbete mellan de socialpsykiatriska verksamheterna i Sjöbo, Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn och den ideella föreningen Friluftsfrämjandet. Hur skapar man ett bra samarbetsklimat runt ett sådant här projekt?

– Jag brukar säga att så länge det finns ett intresse hos personalen i psykiatrisk verksamhet att vilja vara ute året om oavsett väder så löser det sig. När vi startade var det med både friluftsvana och totala nybörjare bland personalen. Alla fick genomgå Friluftsfrämjandets ledarutbildning för Häng med oss ut för att få grundläggande kunskaper om bland annat friluftsteknik och säkerhet. Väl ute tillsammans med deltagarna händer något även med personalen, flera säger att Häng med oss ut träffarna är den bästa tiden på arbetet.

– Att få möjlighet att samverka med en ideell förening är värdefullt för att öka kunskap och minska fördomar kring psykisk ohälsa. Lokalavdelningar inom Friluftsfrämjandet har ibland varit oroliga för att inte räcka till tidsmässigt men det blir ofta en vinst för verksamheten då Häng med oss ut drivs av personal från psykiatrisk verksamhet på arbetstid. I förlängningen kan det också generera nya ledare till exempel barnverksamhet när deltagare från Häng med oss ut vill engagera sig som ledare.

Finns det utmaningar med ett sådant projekt, om ifall vilka är de?
– Som med alla annan verksamhet är vi beroende av budget för att kunna bedriva Häng med oss ut. Vi ser hur individer utvecklas och personal som mår bättre till en förhållandevis låg kostnad – naturen är gratis.

 Nu är det ju Friluftslivets år, hur märker man det även i ert projekt?
– Vi informerar och uppmuntrar våra deltagare att ta del av aktiviteter som erbjuds på olika håll. Just nu har vi några deltagare som kommit igång att träffas även utanför projektet för att hitta på aktiviteter i naturen. Det blir ett mervärde när deltagarna ger sig iväg och skapar egna äventyr.

Är du själv ute i skog och mark? Om ifall, några tips på sköna ställen i Skåne för friluftsliv?
– Jag har förmånen att bo nära skog, sjö och öppna fält så jag är dagligen ute. För mig är naturen en otroligt viktig plats för återhämtning. Dock vill jag helst ha ”min” natur för mig själv men platser jag uppskattar är vandring längs havet, djupa granskogar, prasslande lövskog och ibland stormande öppna vidder.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi som kopplar an till artikeln:
Rekreation:
Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
D. Bidra till förutsättningarna för målgruppsanpassade upplevelser i skogen och till affärsmöjligheter inom rekreation & turism relaterade till skogsupplevelser. Sammanfatta och tydliggör vilka skogsområden som finns tillgänglighetsanpassade.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*

Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande. Aktiviteter: B. Stötta organisationer som vill bredda lärandet runt skogen som en plats för nya upplevelser inom rekreation och friluftsliv med fokus på barn och unga.
C. Sprid kunskap om utomhuspedagogik för att stärka skogen som plats för lärande.