Avtal för ett bättre friluftsliv

Vägledningen ”Turism på annans mark” tagits fram i samarbete mellan Naturturismföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna.
  Den ska hjälpa parter som har olika perspektiv att mötas och samverka på ett strukturerat sätt och använda skriftliga avtal och förhoppningsvis skapa framgångsrik och hållbar turism tillsammans.
  Inför den troliga ökningen av besökare i naturen under Friluftslivets år har Jan Hultgren en förhoppning om man i ännu högre grad kan sprida kunskap om avtalen och om allemansrätten.

Hur går det med projektet?
– Vi har lanserat broschyr och avtalen via vår hemsida och nyhetsbrev. Vi uppmanar markägare att kontakta Naturturism företagare och att teckna avtal. Nu handlar det om att kommunicera ut de möjligheter som avtalen ger.

Jan Hultgren, LRF Skåne
Jan Hultgren, LRF Skåne

Hur har det mottagits?
– Medlemmar som har hört av sig har varit nöjda. Avtalen ger dem en möjlighet att få verksamheten bättre reglerad.

Friluftslivets frihet förutsätter en bättre reglering, är det riktigt?
– Den pågående pandemin har visat på vikten av att friluftslivet regleras på många platser. Viktigt för markägare är frågor om nedskräpning, framkomlighet på det egna ”vägnätet” t ex skogsbilvägar och inte minst att man visar respekt för nyplanteringar, växande grödor och djurhållning. 

Hur arbetar ni för närvarande med att nå ut med initiativet?
– Broschyren och avtalen har skickats till Näringslivs- och Frilutslivsansvariga i Skånes kommuner samt till Skånes kommuner (f.d. Kommunförbundet i Skåne). Vi har även skickat informationen andra föreningar och organisationer till exempel Tourism in Skåne.

Det är ju Friluftslivets år – kommer Turism på annans mark-projektet att på något sätt sammanlänkas med den satsningen?
– Ja och frågan är lyft till länsstyrelsen och kommunerna i Skåne.

Kan Friluftslivets år vara en möjlighet för er att nå ut ännu bättre med avtalen?
– Detta är vår förhoppning och LRF kommer att nyttja Friluftslivets år för att sprida mer kunskap om avtalen och om allemansrätten.

Text: Åke Högman

Relaterade insatser/aktiviteter i Skånsk skogsstrategi som kopplar an till artikeln:
Rekreation:
Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter:
C. Se över behov av avtals- och nyttjanderättskrivning mellan markägare, det offentliga och privata kommersiella intressen inte minst ur ett mångbruksperspektiv. *
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*