Nationella skogsprogrammets årskonferens Tema: Skogen i framtiden

För er som missade konferensen den 2 februari – ingen fara, den finns på YouTube.

Program

  • Inledning. Landsbygdsminister Jennie Nilsson
  • Summering av skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020. Helene Holstein, departementsråd Näringsdepartementet. Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen.
  • Skogsutredningen om stärkt ägande rätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Agneta Ögren, särskild utredare och chef för Umeå tingsrätt. Jon Karlsson huvudsekreterare skogsutredningen, Hovrätten för Övre Norrland. Tommy Ek sekreterare skogsutredningen, handläggare Naturvårdsverket.
  • Reflektion. Landsbygdsminister Jennie Nilsson
  • Skogen i centrum, nationellt och internationellt – en omvärldsanalys. Stefan Karlsson, utredare Skogsstyrelsen
  • Politiker från riksdagens miljö- och jordbruksutskott kommenterar skogspolitiska frågor. Elin Segerlind (V), Isak From (S), Maria Gardfjell (MP), Peter Helander (C), Nina Lundström (L), John Widegren (M).
  • Regionala skogsprogram och skogsstrategier – samhandling skapar verkstad. Landsbygdsminister Jennie Nilsson inleder. Anders Esselin, projektledare skogsprogrammet Västerbotten, Man&Nature. Christel Gustafsson, Region Kronoberg, regional utvecklingsdirektör, Smålands Trä- & Skogsstrategier. Beatrice Ask, landshövding, Södermanlands län, ordförande styrgrupp Regionalt skogsprogram i Sörmland. Mathias Westerlund, regionchef Holmen skog, deltagare i styrgrupp Västernorrlands skogsprogram.
  • Avslutning. Landsbygdsminister Jennie Nilsson

Konferensen websänds från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
Arrangör: Näringsdepartementet och Skogsstyrelsen