Naturskyddsföreningen och Friluftslivets år

Anders Ekstrand är medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi och även vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Han ser positivt på hur Friluftslivets år kan länkas till skogsstrategin i frågor som en god dialog mellan olika intressenter och att man gemensamt lyfta fram olika aspekter på allemansrätten.

Hur är din verksamhet involverad i Friluftslivets år?
– Naturskyddsföreningen är väl en av andemeningarna i friluftsliv. Vårt fokus är givetvis på upplevelsen av biologisk mångfald och kunskap kring funktionen av ekosystemen.

Naturskyddsföreningen Skåne

Vilka samarbetar ni med?
– Vi samarbetar med orienteringsförbundet, friluftsfrämjandet och scouterna.

Varför är en sådan här satsning viktig?
– Att förstå, uppleva och röra sig naturen är viktigt för att må bra ur ett folkhälsoperspektiv. Kunskap om naturen är viktig för att förstå behovet att skydda och sköta natur.

Hur kan Friluftslivets år påverka Skånsk skogsstrategi?
– Skogen är en viktig arena för friluftsliv. Skåne är tätbefolkat och det krävs kompromisser och samarbete där kan skogsstrategin koppla till satsningen genom vara en arena för att skapa en god dialog. Friluftslivets år stärker vår verksamhet.

Finns det utmaningar med en sådan här satsning?
– Utmaningarna ligger i att ta emot det stora antal besökare som vill ut i naturen. Det sliter på områden och ställer krav på infrastruktur.

Vilka är möjligheterna?
– Möjligheterna är stora med rätt form av kanalisering

Finns det något i Skåne som gör det extra gynnsamt för rikt friluftsliv?
– Skåne har stor variation med hedar och kuster, lövskogar och barrskogar och i det närmaste vildmark i nordöstra hörnet. Skåneleden är en unik vandringsled mer än 100 mil.

Hur ser du på allemansrättens roll i en sådan här satsning?
– Allemansrätten är viktig och unik men borde byta namn till allemansskyldigheten. Det är viktigt att komma ihåg att den baserar sig på att inte störa och inte förstöra.

Idkar du själv friluftsliv?
– Jag är fågelskådare och naturfotograf, jägare och fiskare, svampplockare, vandrare, numera ägare till både kanot och kajak och sist men inte minst, skogsägare.

Anders Ekstrand är medlem i styrgruppen för Skånsk skogsstrategi och även vice ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne. Foto: Rosmarie Lundström

Någon favoritplats som du vill tipsa om?
– Udden vid Ranvik Breanäs strövområde Sjön Immeln, här har man en fantastisk utsikt över skog och sjö. Om man har läst Harry Martinsson och snorklar i Ranvik kan man fortfarande hitta nötter av arten Sjönöt (Rapa nutans). Den älskades till döds av botaniker och naturvänner. Alla skulle ha ett exemplar i sitt herbarium och det plockades fler än föryngringen tills den dog ut på 50-talet.
– Sedan har jag en hemlig liten plats vid en strömmande å i norra Skåne, mitt i vildmarken. Där finns det lodjur, utter, sparvuggla och tjäder men den behåller jag för mig själv

Text: Åke Högman

Relaterade insatser och aktiviteter inom Skånsk skogsstrategi:

Rekreation – Insats: R1: Förbättra förutsättningarna för skogen som upplevelsemiljö.
Aktiviteter: A. Stärk dialogen mellan myndigheter, ideella sektorn och näringslivet genom att skapa mötesplatser och forum för samverkan. Hitta ambassadörer inom friluftsliv och naturturism. *
B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.
E. Bidra med att lyfta Friluftslivets år 2021*

Insats: R2: Stärk bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och lärande. Aktivitet: A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar till olika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.