Allemansappen förstärker naturupplevelsen

NewSeed med säte i Lund och i Alnarp är ett konsultbolag för webbsidetjänster och apputveckling. Som ett led i att förvalta och utveckla sin kompetens deltar man i olika hackaton.

  Så också i årets Hack for Sweden, en årligen återkommande innovationstävling som arrangeras av digitaliseringsmyndigheten DIGG. Bland fyra finalister vann Newseed under namnet ”Nivå 11” med prototypen Allemansappen; en app för väl uppdaterad information om den skog och natur som finns där användaren befinner sig. Upplevelsen i skogen berikas med teknik för förstärkt verklighet direkt i telefonens bildskärm.

Kollage vinst i hackaton för NewSeed


Bilden, från vänster:
Magnus Nilsson, Albin Cederblad, Robin Fjell, Johanna Fransson, Linn Erander, och Magnus Lindgren, grundare av NewSeed.

  Linn Erander är marknadsansvarig på NewSeed och medverkade tillsammans med fem utvecklare, vid två 24-timmarstillfällen.

  – Vi gillar omöjliga problem och hackatons är ett kul att sätt att utmana oss själva. Efter första deltävlingen som specifikt handlade om att förstärka natur med AR så hoppade vi på ytterligare en uppgift. Detta eftersom en vinst i det momentet innebar att man fick möjlighet till ett fortsatt samarbete med Naturvårdsverket. För detta så byggde vi även med en funktion i appen som använder sig av den nationella marktäckedatan.

  Allemanappen har fyra huvudfunktioner.

  – För det första så kopplar den ihop myndigheter med markägare och privatpersoner och för det andra så har den en kartfunktion som guidar användaren i vad som finns i form av leder, jaktområden och ridstigar med mera i det område där man befinner sig.

  – Den bidrar med också med information om vems mark man befinner sig på och vilka regler som gäller där, exempelvis var man kan elda, tälta, plocka kvistar mm. Om området har utplacerade fysiska informationsskyltar kommer man kunna se den informationen i appen, var man än är på området. 

  Vidare finns det i appen en tredje funktion som alltså lutar sig mot AR, vilket gör att man användaren kan orientera sig i i det landskap som ligger bortom det omedelbara synfältet.

  – Hur landskapet omkring dig är fördelat visas i staplar som ändras beroende på vilket håll du vänder dig mot. Betes- och skogsmarker, bebyggelse, vattendrag med mera.

  För en framtida funktion så kommer även skogsägare och myndigheter kunna skicka ut frågor till användare av appen i valda geografiska områden. De kan t.ex. fråga om användaren har sett eller hört en viss art under dagens utflykt. På detta sätt skapas en kanal mellan myndigheter, skogsägare och privatpersoner där privatpersoner enkelt kan vara med och bidra med information om skogen.

 – Här kan alltså användaren bidra med egna notifikationer av sina iakttagelser.

  Linn avslutar med att berätta att NewSeed nu tillsammans med Naturvårdsverket är igång för att färdigställa Allemansappen.

  – Första versionen kommer vara klar i januari och till sommaren kommer allmänheten att kunna ta del av den. Det är väldigt roligt.

Text: Åke Högman