Lyckad satsning på naturvärdar

Under sommaren genomfördes det gemensamma projektet ”Naturvärdar” av Stiftelsen Skånska landskap och fyra skånska kommuner.

  Projektet startades i april och avslutades i oktober 2021 och gick ut på att personer som var berättigade till anställningsstöd eller deltog i motsvarande arbetsmarknadssatsning, anställdes av en kommun för att arbeta som naturvärdar i rekreationsområden under sommaren. Ett syfte med projektet var metodutveckling och Stiftelsen Skånska Landskap stod för utbildning och utrustning.

Kollage till artikel Naturvärdar.
En lyckad satsning på naturvärdar. Projektledare Lisen Liljeqvist på Skånska landskap. Foto: Stiftelsen Skånska Landskap

  Projektledare Lisen Liljeqvist på Skånska landskap:
  – Vi på Skånska landskap fick i april uppdrag av Region Skåne att undersöka om vi, genom att utbilda naturvärdar, kan hitta vägar för ett hållbart friluftslivsutövande samt stötta kommuner i att skapa arbetsmöjligheter.

  – Sammanlagt blev det sjutton personer fördelade på fyra kommuner, Bromölla, Hässleholm, Vellinge och Simrishamn.

  Louise lyfter fram att naturvärdarna skulle hjälpa till att minska belastningen på extra populära utflyktsmål och hjälpa besökare att följa föreskrifterna.
  – Vi ser det som att det personliga mötet mellan en naturvärd och en besökare gör så att budskapet verkligen når hela vägen fram. Det finns en lucka mellan vad man kan förhindra med informationsskyltar och vad man kan stoppa med en uttryckning – den luckan bör och kan fyllas med naturvärdskap.

  – Naturvärdarna hade också en proaktiv uppgift, att förebygga vissa typer av beteende, när det dåliga redan har hänt hjälper det inte så mycket att kommunicera.

  – Naturvärdarna växte med uppdraget och det gjorde även deras självkänsla och sociala färdigheter.

  Vad gäller framtiden säger Louise:
  – Vi planerar att hålla utbildningen nästa år och samarbeta med ännu fler kommuner. Naturvärdarna har gjort en fantastisk insats. De har gjort ett gott jobb inte minst i sin kontakt med människor som inte har så mycket vana av natur och friluftsliv.

Text: Åke Högman

Insatser och aktiviteter kopplade till artikeln: Rekreation

INSATS: R1: FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR SKOGEN SOM UPPLEVELSEMILJÖ.
B. Initiera en dialog mellan organisatörer av friluftslivs- eller besöksnäringsaktiviteter och ex kommun, markägare om allemansrättens möjligheter och begränsningar.

INSATS: R2: STÄRK BILDEN AV SKOGEN SOM EN ATTRAKTIV PLATS FÖR REKREATION OCH LÄRANDE.
A. Förmedla kunskap och skapa förståelse för allemansrättens möjligheter och begränsningar till olika målgrupper, både besökare, aktörer och ägare.