Urbana och värdefulla träd

SLU har mellan 2017-2021  bedrivit projektet i-Tree Sverige där man fullföljt beräkningar på stadsträd i nio städer runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Viktiga frågor har varit: Hur mycket luftföroreningar tar våra stadsträd hand om? Hur mycket kol kan träd lagra och förhindra utsläpp av koldioxid? Kan samhället tjäna pengar på träd? Johanna Deak Sjöman är projektledare.

Vilken var upprinnelsen till kartläggningen?
– Att flertalet trädförvaltare inom kommuner och städer känner ett starkt behov att tydligt kunna visa på vad träden i våra städer bidrar med för att bättre kunna nå ut till politiker och beslutsfattande. Målet är att kunna säkerställa framtida resurser till att dels ta hand och värna om befintliga träd i en stark exploatering av mark, dels att kunna satsa på framtida planteringar av träd, vilka arter som behövs och att vi har en budget till detta.

Hur har ni gjort studien?
– Vi har använt oss av programvaran  i-Tree Eco, som  bygger på att man först genomför en inventering av aktuella träd för att sedan beräkningar i programvaran kan genomföras med hänsyn till exempelvis klimat- och väderdata samt luftföroreningsdata.

Kvinna Johanna Deak Sjöman. Urbana träd, höga som höghus
Johanna Deak Sjöman projektledare för projektet i-Tree Sverige. Foto: SLU

Vad har ni studerat mer explicit?
– Trädens reglerande ekosystemstjänster såsom omhändertagande av luftföroreningar, dagvatten och koldioxid samt hur art- och storleksvariationen ser ut i de olika trädpopulationerna beroende på stad

Utifrån ett internationellt perspektiv, är det här en vanlig typ av kartläggning?
– i-Tree Eco används idag runt om i världen och har över 350 000 användare. Programvaran ligger till grund för New Yorks ’One Million Tree Project’ som även engagerade en stor del av New York-borna under inventeringsfasen.

I vilka sammanhang kan kartläggningen användas framöver?
– Förhoppningsvis i dialog med andra organisationer och förvaltningar inom kommunen för ett hållbar samhällsbyggande, till politiker kring varför vi behöver satsa resurser på träd, och till allmänheten. Upp till 50% av träden återfinns inom privat mark – villaägare med träd kan till exempel spela en avgörande roll i att säkra detta gröna kapital inför framtiden genom att ta hand om befintliga träd och plantera nytt.

Text: Åke Högman