Skånsk skogsstrategi badar virtuellt skogsbad

Pilotprojektet Skogspaus är ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg och Sveriges Lantbruksuniversitet. Man har testat om en virtuell skog kan ha samma positiva effekt på stress som en riktig skog.

Skogen finns plötsligt inne i en box mitt i centrala Helsingborg. Det doftar trä, fåglarna kvittrar, en och annan kråka hörs, vattnet porlar från en bäck omgiven av ett skirt lövverk som rör sig sakta i en bris.

  Skånsk skogsstrategis utsände badar ett virtuellt skogsbad sittandes på en grovt tillyxad träbänk, drar in dofterna och tittar på en film från Pålsjö skog, och det funkar, Järnvägsgatans trafik utanför, folkmyllret och trängseln är bara tio minuter bort i tid och redan känns det som att pulsen har gått ner.

  Skogsbadet ingår i en studie som SLU genomför i samarbete med Helsingborgs stad och pågått sedan maj fram till och med vecka 45.

  Anna Kowalik Tidblad är den som kläckte idén och som också hållit i projektet.
  – Studien är tvådelad, dels har vi två enkäter som vi ber alla besökare att fylla i, en före och en efter. Sedan har vi haft en grupp på femton personer på vilka vi kontinuerligt och noggrant mätt puls, hudkonduktans, d v s finkalibrig svettning, med mera.

Skogsbild kollage
Anna Kowalik Tidblad projektledare och idébärare.

  Upprinnelsen är att Anna fick en idé får två år sedan när hon lyssnade på ett radioprogram om hur de urbana miljöerna växer och förtätas.
  – Jag började och skissa på något som jag kallade för återhämtningsfickor. Det ena ledde till det andra och jag tog kontakt med Markus Hedblom på SLU som forskar på natur och stress ur ett multisensoriskt perspektiv.

  Något som ledde fram till tanken på att skapa en konstgjord skogsmiljö för att se om den har samma effekter som verklig skog bevisat har.
  – Jag pitchade in det till Helsingborg stad som jag då redan samarbetade med för det så kalla stadsodlingsprogrammet.

  Även om resultatet av studien dröjer till våren så tror Anna att det här är något som kommer bli verklighet i takt med att städerna växer.
  – Folk anser sig inte att ha tid att ta sig ut i naturen, dessutom som är begränsade rent fysiskt. Det finns bara möjligheter med detta, man kan på sikt skapa flyttbara skogsmiljöer som man kan flytta runt kontinuerligt.

  – Enligt WHO kommer psykisk ohälsa och stress bli den största utmaningen för mot människans hälsa i framtiden. Därför är det viktigt att i staden skapa platser för återhämtning som uppmuntrar till en kort paus i vardagen och hjälper till att sänka nivån av stress.

Text: Åke Högman