Potential med Laura

Skånsk skogsstrategi lyfter nu fram den skånska skogens potential i fyra filmer inom strategins fyra huvudområden, PRODUKTION, MILJÖ, REKREATION OCH INNOVATION.

  Här i ”Produktionsfilmen” pratar vi med Laura Kofoed Olsson, tidigare Sydved, nu på Skogsstyrelsen. Hon ser möjligheterna i ett utvalt skogsparti att bevara naturvärdesträd men också att den fina föryngringen kan ge en god produktionsskog. Vad gäller den eventuella polariseringen mellan produktion och miljö framhäver hon vikten av dialog och för den breda allmänheten utbildning och höjd kunskapsnivå. Dessutom pekar hon på de unika skånska förutsättningarna, bland annat med sin bördighet, för att vi kan skapa vad som helst, att det bara är fantasin som sätter gränser, för såväl produktion som innovation, rekreation och miljöarbete.

Två personer på en skogsbilväg
  • Insatser och aktiviteter kopplade till artikeln:
    Insats I4: Öka kunskapen och intresset ur ett innovations-perspektiv för den skånska skogens framtida potential.
    Aktivitet A. Öka insikten om potentialen i Skånes skog inom ramen för de fyra huvudområden, Innovation, Produktion, Rekreation och Miljö. Exempelvis genom reklamfilmer med Skånsk skogsstrategi som avsändare.