Starkare tillsammans

Landsbygdsresurser heter den nya grupp som ska samordna resurser vid bränder i nordöstra Skåne med omnejd. Bland annat ingår LRF, Maskinring i Småland, Räddningstjänsten och i samarbetet.

Skogsbränder väntar inte när de sätter igång. Snabb mobilisering är många gånger avgörande. Skogsägare Anders Edbro i Osbytrakten är en av initiativtagarna till en ny grupp som ska samordna resurser vid bränder.

  – Men vi har inte uppfunnit något nytt. Det här är ett vedertaget i nästan i hela landet, säger han.

  Det hela startade 2018 med att Anders var med och skapade en beredskap för vattentillförseln för djur, vilket snabbt kom att omfatta även släckningsarbete.

Brandbekämpning

  – Så vi gjorde larmlistor och inventerade vad vi kunde ställa upp med resurser som skotare, hjullastare, gödseltunnor med mera.

  – Jag som jobbat med skogen i hela mitt liv är väl bekant med att det är markägaren som bär ansvaret för eftersläckningsarbetet.

Anders Edbro

Man tog också kontakt med Länsförsäkringar som, om uttrycket tillåts, blev i eld och lågor

  – De har varit med och stöttat, samt också Maskinring Småland, de senare för att de har erfarenhet av samma typ av skog som den i nordöstra Skåne, vilken deras verksamhet är anpassad efter.

  – Så vi hakade på deras koncept, samma larmnummer för alla räddningstjänster, ständig beredskap under sommaren och all information i en pärm som tydligt klargör frågor som arbetsfördelnings- och arbetsmiljöansvar.

Man har redan skaffat sig praktiskt erfarenhet.
  – Några av oss var med som frivilliga vid branden i Hästveda och i somras hade vi en brand i en GROT-välta och hyggesbrand utanför Osby, där vi var efter en halvtimme med en skotare.

  Anders och de andra i gruppen tittar nu framåt för att ytterligare förbättra arbetet. Man kommer i vinter delta i en skogsbrandsutbildning som Annie Johansson från Kyllesjö Skog kommer att hålla.
– Det ena uppdraget är inte det andra likt så vi måste vara så väl förbereda som vi överhuvudtaget kan vara.

Text: Åke Högman