Alternativa reservat för ökat avstånd

Det råder ett ökat besökstryck i den skånska naturen med anledning av den rådande coronakrisen. Att fler väljer en utflykt i det fria är såklart positivt.

Men eftersom det finns ”hits” även i naturen så leder det till att det tjocknar rätt rejält i områden som Söderåsen och Kullaberg, något som inte bara är av godo, den sociala distansen blir så att säga aningen prövad på de utflyktsmålen

 Malin Andersson, friluftssamordnare på Länsstyrelsen:
  – Det finns drygt 250 naturreservat i Skåne så vi försöker vägleda och skapa spridning genom att ett par gånger i veckan tipsa om andra reservat än de mest kända, säger hon.

 På Länsstyrelsen Skånes Facebook-sida samt deras natursida ”Skånsk natur” frontar man fem åt gången, gärna med ett tema, som t ex om ”blommande reservat”:

  ”Körsbärsträd, apel, slån och hägg blommar för fullt runt om i våra naturreservat. Passa på att få en glimt innan blomningen snart är över. Här är några reservat som bjuder på vit- och rosablommande träd och buskar.”

Malin Andersson, friluftssamordnare på Länsstyrelsen Skåne.

  Malin:
  – Det finns så många pärlor. Själv var jag senast i Verkesån, som ju minst sagt är ett väldigt rymligt reservat och med en blåvingeled som binder ihop det med andra reservat.

  För att ytterligare inskärpa vikten av social distans har Länsstyrelsen låtit utforma skyltar som påvisar vikten av att man även ute i naturen tar hänsyn till andra.

  – Intressant är att det här kan vara ett insteg till ett större hänsynstagande, utifrån Allemansrätten och de skyldigheter som den faktiskt också medför, kort uttryckt: ”Inte störa eller förstöra”. Självklart naturen i sig men också för de markägare vars mark man beträder. Det hade varit ett bra steg framåt.

Text: Åke Högman