Jämställdhetskonferens i november

Den 11 november är det dags för skoglig jämställdhetskonferens i Umeå! Skogslänet Västerbotten och Nolia AB står bakom, men konferensen är nationell och riktar sig till hela Skogssverige.

Målgruppen är alla som på något sätt arbetar med eller är intresserade av jämställdhet i den skogliga sektorn och alla som borde vara det

Årets konferens har temat ”Från Handling till Resultat”! Med inspirerande föreläsare, metodverkstad, Respekttrappan och mycket mer.

Utgångsläget är att det ska bli en fysisk konferens, men med nuvarande läge finns även en ”plan B” för en fullmatad digital konferens.

Mer information kommer inom kort. Under tiden finns mer att läsa på SkogsNolias webbplats.