Välkomna till höstens FRAS-dagar!

Forskningsprogrammet FRAS – Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, kretsar kring ett antal doktorandprojekt som är inriktade på olika faser i skötseln. Detta för att skapa ett helhetsgrepp kring skogvårdskedjan, från föryngring till avverkningsmoget bestånd.

Under hösten kommer en serie kortare seminarier att arrangeras för att ge en inblick i FRAS-programmets olika projekt. Ni är varmt välkomna att delta och vi hoppas på många frågor och givande diskussioner! Följande doktorandprojekt kommer att presenteras på respektive datum:

  • 10/9 kl. 14.00-16.00 Föryngring av tall (Mikolaj Lula) och Smarta föryngringar (Per Nordin)
  • 17/9 kl. 14.00-16.00 Röjningsmodeller för varierat skogsbruk (Mostarin Ara) och Naturhänsyn (Delphine Larivière)
  • 24/9 kl. 14.00-16.00 Effektivare beståndsbehandling (Magnus Persson) och Skötsel och virkeskvalitet i blandskog (Grace Jones)

Alla seminarietillfällen sker digitalt via Zoom. Om ni är intresserade av att vara med kontakta Karin Hjelm via e-post för att få länk.
karin.hjelm@slu.se