Strategiträdet som i en liten ask

I samband med lanseringseventet för Skånsk skogsstrategi 25:e augusti i Alnarpsparken planterades ett ”Strategiträd”. Detta som en symbol för det långsiktiga arbete i skogliga frågor som strategin avser att driva inom de fyra huvudområdena: innovation, miljö, produktion och rekreation.

  Trädet är en ask och det finns många anledningar till varför just en sådan har blivit valt till att symbolisera strategin och dess arbete.

Ask, Fraxinus Excelsior Foto: Michelle Cleary, SLU

  Asken är produktionssynpunkt ett spännande träd vars trä som kan användas för många olika produkter, golv, verktyg, möbler och instrument.

  Den är klassad som nyckelart, vilket innebär att den har avgörande betydelse för ett stort antal andra arter som är beroende av den, viss uteslutande just av ask. Ask i Sverige har en stor betydelse för den biologiska mångfalden.

  Välkänt för många är att större delen av askpopulationen har drabbats av den så kallade askskottssjukan. Endast cirka 1-2% av askpopulationen i Europa visar viss ”tolerans eller motstånd” mot sjukdomen.

 Ett samarbete mellan Michelle Cleary på SLU Alnarp och Lars-Göran Stener och Mateusz Liziniewicz på Skogforsk har lett fram till en ask som är resistent om askskottsjukan. Det är den typen som nu planteras som ”Strategiträdet”.

Gunnar Wetterberg, Anna Schyman, Anneli Hulthén, Ann Marke och Åke Högman under planteringen av strategiträdet den 25 augusti 2020.

  Symboliken är lika tydlig som viktig. En rödlistad art som genom forskning, innovation och samarbete nu får hjälp, detta till gagn för såväl produktion, miljö, biologisk mångfald och framtida klimatförändringar, samt även för rekreation och bestående skönhetsvärden.

  En fin representant för det kommande arbetet med Skånsk skogsstrategi för att aktivt förvalta och utveckla det skånska gröna guldet.