Skogsstyrelsen fortsätter genomförandet av nationella skogsprogrammet

Regeringen uppdrar åt Skogsstyrelsen att under åren 2020–2022 bistå Regeringskansliet i det fortsatta genomförandet av det nationella skogsprogrammet. Programmet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. Uppdraget innebär att Skogsstyrelsen ska bidra till att uppnå det nationella skogsprogrammets vision och mål.
– Det är mycket glädjande att vi nu kan ge Skogsstyrelsen uppdrag inom nationella skogsprogrammet och fortsätta stödja regionala insatser. Skogsnäringen är en av Sveriges viktigaste basnäringar och grundläggande för att bygga välfärd och motverka klimatförändringarna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.
I uppdraget till Skogsstyrelsen ska myndigheten bland annat fördela medel till regionala insatser. Läs hela pressmeddelandet här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/skogsstyrelsen-fortsatter-genomforandet-av-nationella-skogsprogrammet/